BAÇTE | Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü
Hizmetler

A) Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık ve Psikoterapi, kendi hayatlarını yönetmeye ve yürütmeye çalışırlarken kişilerle olan ilişkilerinde ve iş hayatlarında nasıl ve neden olduğunu anlamadan çıkmaz içine düşen bireylerin, kendilerini ve ilişkilerinde ne yaşadıklarını anlamalarıyla ilgili bir yolculuktur.

Bu anlamda Bireysel Terapiler; depresyon, panik atak, kaygı bozuklukları, fobiler, takıntılı davranış ve düşünceler gibi bir çok şikayetleri olan ve arayış içerisinde olan bireylere el uzatan bir yaklaşım içerisindedir.

B) Çift Danışmanlığı

“İlişkimde Neler Oluyor?”, “Eskiden Birbirimizi Seviyorduk, Şimdi Ne oldu?”, “Eskiden Kavga Etmezdik, Şimdi Nasıl Oluyor da Bu Kadar Çok Kavga Ediyoruz?”, “Neden Birbirimizi Mutsuz Ediyoruz?”, “Neden O Hiç Beni Anlamıyor?”, “İş Ciddiye Binince Ne Değişti?” diyen, ilişkilerinde anlaşılamama, güç ve iktidar çatışması yaşayan, kontrol etme ve kontrol edilme hisseden, terk edilme kaygısı ve kaybetme korkusu hisseden çiftler için kendilerini, karşı tarafı ve ilişkisini anlamalarını sağlayan bir yaklaşım içerisinde Çift Terapisi Hizmeti verilmektedir.

C) Evlilik Danışmanlığı

Kişiler birbirlerini görür, beğenir ve evlenmeye karar verebilirler. Peki bu evlilik gerçekten kendimizi ve sevdiğimiz kişiyi, olumlu ve olumsuz taraflarıyla gördüğümüz, kabul ettiğimiz, ilişkiyi gerçeklikte değerlendirdiğimiz bir şekilde yapılan bir evlilik mi? Yoksa kendimizin eksik kalmış duygusal ihtiyaçlarımızı sağlamaya çalışıp sevdiğimiz kişiyi aşırı olumlu gördüğümüz, olumsuzluklarını göremediğimiz veya görsek de gündemimize almadığımız, aslında zihnimizdeki aşırı sevilme, değer bulma, onaylanma, güvende hissetme ihtiyaçlarını partnerimize yansıttığımız; onu yeterince tanımadığımız bir düzlemde mi evliliğe başlıyoruz?

“Birbirimizden hoşlanıyor, birbirimizi seviyor ve evlilik için adım atıyoruz. Ama birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz”

“Kendi ihtiyaçlarımı ve isteklerimi bir başkasında karşıladığım için ve bu yanılsama ile mi evlilik kararı aldım?”

“Karşı tarafı hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle görebiliyor muyum? Yoksa “Sadece olumlu yönlerini görüp olumsuz yönlerini görmezlikten mi geliyorum?”

“Karşımdakini aşırı idealleştiriyor, olmazsa olmaz gözüyle mi bakıyorum?”

“İlişkimi evlilik kararı verecek kadar tanıyıp ilişkiyi değerlendirme imkanını kendime verdim mi?”

 

D) Aile Danışmanlığı

Bazı bireyler içerisinde yaşadığı ailede mutlu olup olmadıklarını, sevilip güvenebildikleri bir aileye sahip olup olmadıklarını düşünmediklerini, gündemlerine almadıkları, belki rahatsız edebilecek bir gerçekle yüzleşmemek için sorgulamadıkları, sanki yaşadıkları aile yapısına mahkum hissettikleri bir durumdadırlar. Fakat çoğu zaman aslında ne yaşadıklarının farkında bile değildirler.

 

Bazen de bireyler aile içerisinde yoğun çatışma ve uzaklaşmayı yaşarlar. Bu ailelere baktığımızda aslında çocukluğundaki ailesi içerisinde birçok sorun yaşamış; çocukluğunda yaşadığı o sorunları şimdiki ailesine yansıtıp sanki geçmişin hayaletleri gibi şu anda eşiyle, çocuklarıyla yaşamaya devam etmektedirler.

 

Bazı ailelere baktığımızda aile bireylerinin yine o kendi aile menşeinde ilginin, sevginin ve paylaşmanın eksikliğinin etkisiyle hayatta kalabilme durumunu ve hatalı davranış tutumlarının çokça gözlendiğini görürsünüz. Bu gibi ailelerde birbirinden uzak ve soğuk aile bireyleri; birbirinin her şeyine karışan aile bireyleri; tek başına bir şeyler yapamayan aile bireyleri; kendini diğer aile bireyi karşısında eşit bir birey gibi değil de “eşya” gibi hisseden aile bireyleri; devamlı birbiriyle çatışan, birbirlerinin özdeğerlerini aşağıya çeken aile bireyleri gibi geçmişin birçok izini taşıyan hatalı, uyumsuz, sevgiden uzak davranış kalıplarını görmek mümkündür. Bu düzlemde aileyi ve aile bireylerini saygıyla anlamaya çalışarak aslında “ne oluyor?”u beraber bulduğumuz çalışmalar yapmaktayız.

 

E) Çocuklara Yönelik Danışmanlık

 

Çocuklarımız, doğumdan itibaren sağ beyinden sağ beyine özellikle anne ve sonrasında diğer bakıcılar (baba, anneanne-babaanne, kardeşler vs.) etkileşimle çocuğun ruhsal gelişiminde en önemli yeri almaktadırlar. Bu sebepten dolayı biz anneler, babalar üzerimizde ruhsal olarak taşıdığımız ve bazen de farkında olmadığımız olumlu-olumsuz birçok özelliğimizi çocuklarımıza aktarmaktayız. Bir yandan da karşılıklı olarak etkileşimle çocuklarımızın ruhsal gelişim yaşlarında ya onları ruhsal olarak geliştiren, onlarla olumlu bir eşliği yaşarız ya da etkileşimde bir şeyler eksik kaldığı için çocukların gelişimiyle ilgili bazı sorunların olduğu bir durum oluşur.

Biz, anne-baba-çocuk (lar) ile beraber çalışarak bir taraftan bu eksiği çocuklarla yürütülen çalışmalarla onardığımız, bir taraftan da bu onarımın nasıl yapıldığını anne ve babaya da öğrettiğimiz, bilinçlendirdiğimiz, eğitim verdiğimiz bir süreçte yürütürüz.

Ayrıca, belirli bir şikayeti ve sorunu olmayan çocuklarla da onların kişisel gelişimlerini had safhaya çıkaran ve aileleri eğiten, bilinçli olmalarını sağlayan drama, sanat terapisi (art therapy), hikaye yazma grup çalışmaları da yapılmaktadır.

 

F) Ergenlere Yönelik Danışmanlık

Ergenlik dönemi insanın çocukluk evresinden erişkinlik evresine geçmesi için gerekli olan ve kendine has özellikleri olan bir evredir. Bu evrede çocuk artık hormonların etkisine girerek ve beden yapısı değişerek cinsel dürtülerin aktiflendiği; karşı cins tarafından beğenilme isteğinin olduğu; karşı cinsi tanıma, arkadaş olma çalışmalarının yapıldığı; çocukluktan kurtulup artık erişkin bir birey olarak hayatın sorumluluklarını alma isteğinin ve kendi kararlarını alma isteğinin olduğu; verdiği kararları uyguladığı ve sonuçlarına razı olduğu durumlar gözlenir. Bu bağlamda aileyle olan ilişkisinde ebeveynlerini beğenmeyen, onlarla çatışan, kendi kararlarının üzerine gölge düşmemesi için ebeveynlerinin söylemlerine itiraz eden bir yapıya girdiği, hakkını aramakla ilgili bir mücadeleye girişebilme kapasitesine ulaşabildiği, üretebildiği, paylaşabildiği, sosyalleşebildiği, ve özellikle kendi yolunda yürüme kapasitesine ulaşabildiği bir düzleme gelirse sağlıklı, ayakları üzerinde durabilen bir birey olmuş demektir.

Fakat, çocukluk dönemi anne-baba ve çocuk ilişkilerinde açık ve örtülü bazı sorunlar varsa yukarıda olması gerekliliğini ifade ettiğimiz davranışlar aşırı olur ya da hiç olmaz. Bu sebepten dolayı ergenlikteki arkadaşımız “Normal sürecini mi yaşıyor? Yoksa bazı sorunlar mı yaşıyor?’u anlamak ve yardımcı olmak için bu değerli arkadaşlarımızla onları her ne kadar yasal erişkin olmamalarına rağmen onları erişkin görerek beraberce “ne olduğunu” anlamaya çalışmaktayız.

2) Alanda çalışan profesyonellere mesleki eğitimler

A) Psikoterapi Eğitim Organizasyonu

B) Aile Arabuluculuğu Eğitim Organizasyonu

C) Virginia Satir Değişim Süreci Modeli Aile Terapisi Eğitim Organizasyonu

D) Aile Danışmanlığı Eğitim Organizasyonu Sertifika Programı

E)  Gelişim Odaklı Psikodinamik Psikoterapi Eğitim Organizasyonu

F) Gelişim Odaklı Entegratif Oyun Eğitimi

 

3) Toplumdaki birey, aile ve çocukların sosyal, psikolojik yapılarının gelişimiyle ilgili interaktif eğitimler ve seminerler

a) Anaokulundan itibaren çocukların anne-baba ve öğretmenlerine çocuğun gelişimine yönelik eğitim, bilinçlendirme eğitimi ve seminerlerin düzenlenmesi.

b) Aile içi şiddet konusunda aileleri ve ilgili alanlardaki profesyonelleri bilinçlendirmek ve farkındalıklarının artmasını sağlamak amacıyla çalışmaların düzenlenmesi. Aile içi şiddeti uygulayan ve maruz kalan bireylere yönelik psikoterapi imkanlarının sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması.

Randevu Talep Formu