Boşanma Sebepleri

Ekonomik faktörler en önemli boşanma nedenlerinden biridir. Ailede sonradan ortaya çıkan gelirdeki düzensizlikler,  işsizlik, evin ihtiyaçlarının karşılanmaması, ataerkil toplumlarda kadının eşinden daha fazla kazanmasıyla birlikte aile içinde yaşanan çatışmalar şeklindeki ekonomik nedenler evlilikte ve eşler arasında stres kaynağı ve sorun olmaktadır. Bu durumlar kontrol edilip çözüme ulaştırılamadığı zaman evlilikler boşanma ile sonuçlanabilmektedir.

Eşlerin sahip oldukları din-mezhep ve kültür farkları, eğitim düzeyi boşanmayı etkileyen faktörlerden bir kaçıdır. Kadın ve erkeğin eğitim seviyesinin eşit olması boşanmaları önlerken kadının eğitim seviyesinin erkeğinkinden fazla olması ataerkil toplumda erkeğin gücünün ve otoritesinin zarar görebileceği anlamına geldiğinden bu evlilikler boşanmayla sonuçlanabilmektedir. Bununla birlikte kırsal kesimde yaşayan çiftler arasında kentlerde yaşayan çiftlere kıyasla boşanmalar daha az olmaktadır. Son olarak ayrı din ve mezheplere sahip eşler arasında boşanma daha sık görülebilmektedir.

Evlilik öncesinde eşlerin birbirlerini yeteri kadar tanımamaları, eşlerini kendileri seçmemeleri gibi faktörlerde çiftler arasında boşanma olasılığını arttırmaktadır.

Birbirleri üzerinde hakimiyet kurmaya çalışan, bir diğerinin özgürlüğünü ve bireyselliğini kısıtlayan, karşı tarafa kendine ait bir yaşam alanı tanımayan çiftlerin evlilikleri bir çok sorunla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu durumda evlilikleri yıpratmaktadır.

Yaşamın her alanında olduğu gibi evliliklerde de iletişim çok önemlidir. Eşlerin birbirleriyle iletişim kurmaması ya da uygun iletişim becerilerine sahip olmaması, sorun durumlarında bunu paylaşmadan birbirlerinden uzaklaşmaları, suçlayıcı bir tarzda iletişim kurmaları eşler arasında daha büyük sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bu gibi durumlarda eşler anlaşılmadıklarını, değer verilmediklerini sevilmediklerini düşünmekte ve bu kısır döngü devam etmektedir.

Evlilik sürecinde eşlerin ailelerin çiftlerin evliliğine yaklaşımı, çiftlerin hem kendi aileleriyle hem de karşı tarafın ailesiyle olan iletişimi oldukça önemlidir. Eğer eşlerin her biri hem kendi hem de karşı tarafın ailesine karşı uygun sınırlar koyamıyorsa, çiftlerin aileleri evliliğe çok fazla müdahale edip denetliyorsa evlilik iki eş arasında yaşanan bir durum olmaktan çıkmaktadır. Zamanla bu durum eşler arasında sorunların doğmasına ve kolaylıkla büyümesine neden olmaktadır.

Aldatma, kıskançlık, fiziksel ve psikolojik şiddet, onur kırıcı davranışlar, fiziksel ve psikolojik hastalıklar en önemli boşanma sebepleri arasındadır.