Birey, Çift ve Aile Terapilerinde Virginia Satir Modeli Eğitimi 4. Modül


“AİLEYİ KEŞFETMEK” 4.Modül

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Bu eğitimle katılımcılar Virginia Satir’in kuramını, terapi modelinin ana hatlarını, belli teknikleri öğrenerek Satir’in aile terapisini ve aile terapisindeki dönüşümün nasıl olduğunu öğrenip bu alanda becerilerini geliştireceklerdir. Virginia· Satir’in kuramını terapi yöntemlerini ve dönüşümün nasıl olduğunu öğrenmek, katılımcıların mesleki uzmanlıklarına göre kendi günlük çalışmalarında Satir’in yöntemlerinin daha uygun bir şekilde nasıl dönüştüreceklerini keşfetmek.

KİMLER KATILABİLİR:

Psikiyatrisler, Aile Hekimleri, Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlık  Rehberlik, Sosyal Hizmet Uzmanları ve bu bölümlerin lisans – yüksek lisans öğrencileri.

SERTİFİKA:

 Satir Mesleki Gelişim Enstitüsü Başkanı Pat Bragg (President of the Satir Professional Development Institute; Yukon, Canada) tarafindan verilen ve Kanada Danışmanlık ve Psikoterapi Derneği (The Canadian Counselling and Psychotherapy Association) tarafından onaylı bu eğitimin sonunda Pat Bragg imzali sertifika verilecektir.

Her modül bağımsız bir programdan oluşur. Sadece bu atölye çalışmasına katılmakla kalmayıp beş modülü bitirip VIRGINIA SATIR terapisti olmak isteyenler diğer modülleri sonradan alabilmektedirler.

KAPSAM

Pat Bragg’in vereceği “IV. Modül: Aileyi Keşfetmek” 09 - 13 EKİM 2019 tarihinde  beş günlük eğitim sürecini içeirir. Toplam beş modülün dördüncü modülüolarak gerçekleştirilecektir. Program günde sekiz saatten toplamda otuz beş saat şeklindedir.

Katılımcılardan daha fazla nitelik kazanmak isteyenler için bu kurs, “Birey, Çift ve Ailelerde Virginia Satir Modeli  Eğitimi”nde her modül tam sertifika programının %20’sini oluşturmaktadır. İsteyen katılımcılar diğer dört modüle de katılarak “Birey, Çift ve Ailelerde Virginia Satir Modeli Eğitimi”nin tam bir eğitimini almış olacaktır.

 

BİREY, ÇİFT VE AİLE TERAPİLERİNDE TEMEL AMAÇLAR.

Bu yaklaşımda kişi ne sebeple gelirse gelsin, dört tane ana amaç üzerine odaklanılır. Bu ana amaçların danışanla paylaşılması odaklanılmaz. Bu dört önemli amaca ulaşmaları açısından danışana yardımcı olunmaya çalışılır. Danışanların yüksek öz değere sahip olduklarını hissettikleri, birçok seçim şanslarının olduklarını görebildikleri, hem içsel deneyimlerinden hem de dışsal davranışlarından sorumlu olduklarını hissettikleri, daha uyumlu olduklarını deneyimledikleri bu anlamlı gelinen nokta, büyümenin ve gelişmenin göstergesidir. Bu hedefler terapistin danışanın dönüşüm sürecini değerlendirirken takip açısından önemlidir.

Yüksek Öz Değere Sahip Olmalarına Eşlik Etmek

Öz değer, kişinin kendi değeriyle ilgili duygu, düşünce ve Kanaat’idir. Danışana kendine karsı daha pozitif bir perspektiften bakması deneyimi yaşatılmaya çalışılır. Kendine karşı daha anlayışlı, sevecen, kendini kabul eden, olumlu baktığı bir iletisi mi iç dünyasında sağladığı bir öz değer oluşturulmaya çalışılır (Satir ve Baldwin, 1983, s. 185; Satir ve ark., 1991, s. 4).

Kendi Seçimlerini Yapabilme Kapasitelerini Güçlendirme

Virginia Satir göre danışanların birden fazla seçim yapabilme bakış açısına sahip olduklarında daha mantıklı ve sorumlu kararlar alabilmektedirler. Satir göre bir seçenek hiç seçenektir. İki seçeneğin olması ikircikli bir durumda kararsızlığa sebep olur. Üç veya daha fazla seçenek ise makul mantıklı bir seçeneğin oluşturulmasına olanak sağlar. Birçok seçeneğe sahip olduklarını fark ettiklerinde karar vermenin sorumluğunu daha çok hissettikleri seçimler yapabilirler (Satir ve Baldwin, 1983, s. 186-187; Satir ve ark., 1991, s. 4).

Hem İçsel Deneyimlerinden Hem de Dışsal Davranışlarından Sorumlu Olduklarını Hissetmelerini Sağlamak

Virginia Satir insanları hem içsel deneyimleri hem de dış dünyada ortaya koydukları davranışlarını fark etmeleri ve davranışlarının sorumluluğunu almaları için cesaretlendirir. İnsan duygularında düşüncelerinden beklentilerinden kendisine ait olan her şeyden sorumludur. İnsan olgunlaşma ve gelişimi için dış dünyasının değişmesini beklemeden iç dünyası için sorumluluk almalıdır (Satir ve Baldwin, 1983, s. 231-232).

Daha Uyumlu Olmayı Deneyimlemek

İnsanin uyum içerinde olması demek; duygularının düşüncelerin beklentilerinin özlem ve isteklerinin farkında olduğu, her şeye hayat veren manevi güçle barışık hissettiği bir uyum düzleminde iç huzurunu yakaladığı, sevgi dolu, kendini ve diğer insanları önemseyen iletişim içerisinde, bulunduğu ortamın, bağlamın farkında; sorumluluk içerisinde dürüst açık paylaşımcı, diğer insanları dinleyen, saygılı, kendine değer veren, takdir edebilen, insanları eşit görebilen deneyimi yasayabilmesidir (Satir Satir ve ark., 1991, s.65-66) , aktaran: Mehmet Tekneci & Patricia Bragg sayfa 36 ,46

Virginia Satir terapiste bulunması gereken uyumu ‘‘Öğrendim ki; bir danışan ya da aile ile beraberken tüm kendiliğimle orada bulunduğumda, terapötik olarak çok daha kolay davranabiliyorum. Ayni anda hem danışanın inmem gereken derin duygularına daha kolaylıkla iniyor hem de kırılganlığını, gücünü ve yaşamın kutsallığını takdir ediyorum. Kendimle, yani duygularımla, düşüncelerimle, görüp duyduklarımla bağlantılı olduğumda, daha fazla entegre olmuş kendiliğime doğru ilerliyorum. Daha fazla uyumlu, daha fazla bütün oluyor ve diğer kişiyle de daha güçlü bağ kurabiliyorum. Verdiğim workshoplarda bu konuda konuştuğumda insanlar bana kendilerinin de hissettikleri pek çok şeyi dile getirdiğim ve ifade edilebilir kıldığım için teşekkür ediyor. Kısacası, bu eğitimlerde terapistin kendiliğini ve hastasının kendiliğini, insan olusunu birinci önem sırasına koymanın değerini anlatmaya çalışıyorum. Terapi sürecinde alınması gereken riskleri mümkün kılan de bu pozitif kişiler arası bağdır. Pek çok yetişkin kendi anne babalarıyla ve onları yetiştiren diğer kişilerle “bağlantıda olduklarını hissetmediklerini ifade etmiştir. Bu sebeple de insanlıkları karakterleriyle değil, daha ziyade beklentiler ve rolleriyle tanımlanmışlardır. Eğer terapötik süreçte kendi kendilikleriyle bağ kurulmayacaksa bu kişilerin kendileri hakkında farklı hissedebilmeleri ne kadar mümkün olur?...’’ sözleriyle ifade etmektedir (Baldwin, 2013,Derine Dalmak, Mehmet Tekneci & Patricia Bragg sayfa 51, 52)

Ücretlendirme;

1 Eylül 2019 tarihine kadar 4.248.00 TL Kdv Dahildir.

1 Eylül - 20 Eylül 2019 tarihine kadar 4.956.00 TL Kdv Dahildir.

21 Eylül - 8 Ekim 2019 tarihine kadar 5.605.00 TL Kdv Dahildir.

HESAP BİLGİLERİ
BAÇTE Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü Eğ. Araş. Danışmanlık Kişisel Gelişim ve Organizasyon Tic. Ltd. Şti.
İş Bankası Çağlayan Şubesi
Hesap No: 1083-586201

Iban:TR31 00064000 0011 0830 5862 01

 

 Eğitim Süreci : 5 gün

Tarih : 09.10.2019

Ödeme : 3600,00 TL + KDV

Kişi : 20 kişiye kadar

  

Randevu Talep Formu