İlişkisel Oyun Terapisi Eğitimi


Oyun  Nedir?

Oyun, çocuğun dilidir. Dilin olgunlaşması kısa bir zamanda olmadığı için çocuk için en iyi kendini ifade edici araçtır. Bizler çocuğun dilini anlamak, eşlik etmek, güçlendirmek için onun dilini bilmemiz gerekli. İşte bu sebeple oyunun anlamını, oyuncakların anlamını, duyguların açığa çıkışına izin vermek için oyunu bilmemiz gerekli.

Oyun Terapisi Nedir?

Oyun terapisi, terapist ve çocuk arasındaki kişilerarası dinamik ilişki olarak tanımlanır. Oyun terapisti, çocuğun kendisini oyunla sağlıklı bir şekilde ifade edebilmesi ve keşfedebilmesi için, seçilmiş oyun materyallerine başvurur.

Oyun, kendi başına değişimi sağlamaz. Önemli olan, terapistin oyunla olan ilişkisi ve oyunu kullanımıdır. Odada yaşanan durumu anlama, yönetme ve eşlik etme süreci terapist tarafından en iyi şekilde karşılanmasıdır.

Bu Kapsamlı Eğitimin Amacı:

 • Çocukların yaşadıkları deneyimlerin gelecek hayatında tekrar etmemesi ve bu döngünün içinde hayatı farkına varmadan yaşamaması dolayısıyla hayatın keyfini, güvenini ve başarısını yakalamasını hedefliyoruz. Bu hedefi de çocukların hayatında değişim yaparak gerçekleşeceğine inanıyoruz.
 • Çocukla işbirliği yapacak ve onlara eşlik edecek bireylerin anlamlı ve sağlıklı geri dönüşler verebilmesi için bilgilendirme.
 • Danışmanın çocuklarla ilişkisinde danışmana neler olduğunu anlama ve bunu yönetme
 • Çocuğun gelişim aşamalarını net olarak anlayabilmeyi kazanmak
 • Danışan odaklı bir bakış açısından, oyun terapisini teorik olarak anlamayı sağlamak
 • Çocuklarla terapötik şekilde nasıl oynanacağını öğrenmek ve gerçekçi hedefler koymak
 • Oyun Terapisi düzeninin nasıl sağlanacağını ve elinizdekilerle çalışmayı öğrenmek
 • Danışanın  ve danışmanın sınırlarını oluşturmak
 • Ebeveynlerle uslübun nasıl oluşacağını öğrenmek
 • Gelen danışanın hem ailesini hem de kendisini formüle edebilmek
 • Teori kısmı ile deneyimsel kısmını birleştirmek
 • Oyuncakların metaforik anlamlarına sahip olmak
 • Çocukların oyunundaki anlamı kavramak- oyunun terapötik kullanımı
 • Oyun terapisinin davranışsal değişime nasıl yol açtığını anlamak
 • Oyunla iletişim kurmak
 • Oyun terapisinin temalarını anlamak
 • Çocuğun oyununa terapötik tepkiler
 • Çocukların kişisel kontrol ve sorumluluk anlayışlarının gelişmesine yardımcı olmak
 • Çocuğun yara aldığı dönemi oyunda onarmak ve güçlendirmek
 •  Sonlandırma

 

Eğitim Programı:

1.MODÜL:

Çocuğun Gelişim Aşamaları

 • John Bowlby
 • Daniel Stern
 • Margaret Mahler
 • Sigmund Freud
 • Allan Schore
 • Donald W. Winnicott
 • Mustafa Merter’e

      göre çocuğun gelişimsel aşamalarını bu kuramsal bağlamda inceleyerek kuramsal olarak gelişimsel dönemlere bakmak. Bu dönemlerin yorumlanması klinik ortama nasıl yansıdığını anlamak başvuran danışanların neler yaşayabileceğine dair bilgi ve deneyim kazanmak.

2.MODÜL:

Theraplay Oyun Terapisi ve Deneyimleme

 •  Aile ve çocuk arasındaki erişkin yeniden yapılandırma ve güvenli bağlanmayı deneyimletmek
 • Ebevenyle çocuk arasındaki güvenli ilişkiyi oyunla yeniden yapılandırmak  
 • Ebeveynin durduğu yer ile çocuğun durduğu yeri yeniden netleştirip ilişkisel boyuta taşımak

3.MODÜL:

Deneyimsel Oyun Terapisi ve Uygulama

 • Çocuğa müdehale etmeden güvenli alanını oluşturmak
 • Çocuğun gücünü hissedeceği oyun alanını oluşturmak
 • Çocuğun yeniden deneyimleyeceği oyun alanı sağlama beceri kazanmak 
 • İçsel deneyimlerimiz odaya geldiğinde nasıl yöneteceğimizi deneyimlemek
 • Oyuncakların metaforik anlamları

4.MODÜL:

Ebeveynlerle Görüşme Teknikleri

 • Anamnez alma. (Hem Anne Hem Baba)
 • Görüşme tekniği ve amacı.
 • Görüşme teknikleri ne sağlar?
 • Güvenli gelişme tekniği nedir ve nasıl yapılır?
 • Grup Çalışması
 • Çocuğun mizacını bağlanma sürecini ilişkisini şemalarını karakter yapılanmasını anlamak.

Ebeveyn görüşmesi en önemli ama zor bir sürectir. Ebevenynin yapılanması ilişki biçimi, yakınlığı, bağlılığı ve güveni ne kadar sağlayabilidiğini anlama yeridir. Bütün bunları öğrenmeye çalışırken dikkatli, meraklı, heyecanlı, sıcak ve ellerinden geleni en iyi yapmaya çalıştıklarını düşünmesini sağlayacak ve hissettirecek titizlikle ebeveynlere yaklaşmayı bilmek gereklidir. Bütün bunları kazandırmak asıl amacımız ve asli görevimizdir.

Gelişimsel Temas Terapisi

Görme, duyma, işitme, tat alma ve dokunma duyularımız hayatta kalabilme gücümüzü oluşturur.Dokunma duyusu vücudumuzdaki en büyük duyumuzdur.  Bu duyumuz geliştirmek diğer duyularımızla uyumlu ve bütün hale getirmek her anne babanın tamamlayabildiği ya da bilebildiği süreç değildir. Klinik ortamda bu sürecin tamamlanmasını gelişimsel temas terapisi süreciyle tamamlamayı hedeflemekteyiz.

5.MODÜL:

Oyun Terapisine Duyu Bütünleme Perspektifinden Bakış

 • Beynin  duyu bütünleme fonksiyonu
 • Davranışların duyusal kökeni
 • Bağlanma, travma ve duyu bütünleme ilişkisi
 • Duyu bütünleme ihtiyacını nasıl anlarız?( Check listesi verilecek)
 • Uygulama ve pratik stratejiler
 • Hangi aşamada hangi uzamana yönlendirme yapmalıyız?

  Duyu bütünleme, çevreden ve vücudumuzdan gelen duyusal bilgilerin, fonksiyonel ve adaptif cevaplar oluşturabilmemiz için bir araya getirilip işlendiği beynin temel nörofizyolojik bir sürecidir. Duygusal, motor, sosyal ve bilişsel bütün davranışlarımız bu sürecin temel sonucudur. Duyu bütünleme bozuklukları, beynin duyusal bilgileri uygun bir şekilde işleme, birleştirme ve uygun cevap çıkarama basamaklarının biri veya birçoğunda meydana gelen problemlerdir. Çocukların günlük yaşamdaki birçok zorluğu beynin bu temel fonksiyonundaki zorluklar ile ilişkili olabilir. Bu yönüyle çocuklar ile çalışan bütün profesyonellerin duyu bütünleme fonksiyon ve disfonksiyonlarının farkında olması oldukça önemlidir.

6. MODÜL

Virginia Satir Tekniklerinin Oyun Terapisinde Uygulanması

7.MODÜL:

Formulasyon: Oyun Terapisinde Gelen Danışanı Anlamak ve Yorumlamak.

Gerçek danışan video gösterimi üzerinden formüle etmek

8. MODÜL:

Süpervizyon: Bu eğitimi alan danışmanların kendilerinin gerçekleştirdiği seanslar üzerinden yol göstermek.

 • Theraplay Oyun Terapisi:

Ebeveyn ve çocuk arasındaki bağlanmayı, benlik saygısını ve güveni arttırmayı amaçlayan yapılandırılmış oyun terapisi şeklidir. Bağlanma kuramına dayanmaktadır. Normal ebeveyn çocuk etkileşimlerini ve ilişki kurmayı ilk öğrendiğin zamanda ortaya çıkanları yeniden yapılandırma çalışmasıdır. Theraplay sözler bir terapi değildir, yorumda bulunulmaz ama çocuğun duyguları yansıtılır. Çocuğun davranışının altında yatan duygu ve anlamları görmeleri için ebeveynlere rehberlik edilir.Ebeveynlerin tutarlı bir şekilde çocuklarının ipuçlarına duyarlı hale gelmesine yardımcı olmak theraplayin diğer bir amacıdır. Theraplay’de oyuncak kullanılmaz. Amaç, bağlamsal sorunları yapılandırmaktır.

 • Gelişimsel Temas Oyun Terapisi

Gelişimsel Temas, son derece yapılandırılmış, gelişim temelli bir Grup Terapi Programıdır. Küçük çocuklar için bireysel ve grup terapisi, yetişkinler için eğitim ve sizin için eğitim, mesleki liderlik, sağlar. Dokunmanın amacı, çocuğun kendi bedenini kendinin deneyimlemesini sağlamaktır. Gelişimsel Oyun Terapisieşsizdir. Yetişkinler, gördükleri ve temas ettiklerinde; kendilerini deneyimlemelerini sağlayan alıştırmalar yoluyla, gelişimsel oyun terapisiyapmayı, başkalarını 

görmeyi ve onlara dokunmaya yardımcı olan egzersizler yoluyla, Gelişimsel Oyun Terapisi yapmayı öğrenirler. Gelişimsel Oyun, bağlanma düzeyinde ilişki sorunları olan çocuklar ile etkili olduğunu kanıtlamıştır: Psikotik, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite (ADHD), cinsel ve fiziksel istismar, ve yıkıcı şekilde hareket eden çocuklar.

 • Deneyimsel Oyun Terapisi

Deneyimsel Oyun Terapisi çocukların dünya ile bilişsel bir şekilde değil, deneyimsel bir şekilde karşıladığı anlayışı üzerine kuruludur. Çocuklar, kuşkuların, sorunların, korkuların, öfke ve çözümlenmemiş diğer duygular ile yüz yüze gelirken tüm duygularını dahil ederek işlemde bulunurlar. İşte deneyimsel oyun terapisi çocuğun yaşadığı tehdit edici durumları yeniden oyunla deneyimlemesine imkan tanır ve dünyaya ilişkin güvenlik algısını yeniden kazanmasını sağlar. Bu süreçte, dünyasını fantezi aracılığıyla yaratır ve terapistin bu dünyaya kendisiyle birlikte girmesine izin verir. Burada terapist yerinde ve yeterince eşlik etmesi çocuğun yeniden iyilik halini kazanmasına ve cesaretinin artmasına sebep olur. Bu durum da gerçek dünyadaki davranış ve tutumlarına yeniden yansıyarak gelişmesine sebep olur.

 

Eğitim Süresi : Her ay 2 gün bir haftasonu toplam 8 modül şeklinde uygulanacaktır.  Toplam 128 saat

Eğitim Tarihleri

 • 1. MODÜL 9-10 KASIM   2019 
 • 2. MODÜL 7-8 ARALIK   2019
 • 3. MODÜL 4-5 OCAK      2020
 • 4. MODÜL 1-2 ŞUBAT    2020
 • 5. MODÜL 7-8 MART      2020
 • 6. MODÜL 4-5 NİSAN     2020
 • 7. MODÜL 2-3 MAYIS      2020
 • 8. MODÜL 13-14 HAZİRAN 2020

KESİN KAYIT EĞİTİM ÜCRETİNİN ÖDENMESİYLE GERÇEKLEŞECEKTİR.

KONTENJAN sınırlı olduğu için ücret ödeme sırasına göre kesin kayıt yapılmaktadır.

EĞİTİME 7 GÜN KALA YAPILAN İPTAL VE ERTELEMELERDE EĞİTİM ÜCRETİNİN YÜZDE 15’İ KADAR KESİNTİ UYGULANMAKTADIR.

EĞİTİM ÜCRETİ  HER AY 720 TL KDV DAHİL ŞEKLİNDE UYGULANACAKTIR.

SERTİFİKA

Bu eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir

Kimler Katılabilir?

Psikoloji bölümü öğrenci ve mezunları
Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü öğrenci ve mezunları
Psikoloji master öğrenci ve mezunları
Klinik psikoloji yüksek lisansı yapanlar
Psikoloji ile ilgili alanlarda yüksek lisans yapmış olanlar
4 yıllık çocuk gelişimi, okul öncesi bölümü son sınıf öğrenci ve mezunları

 

ELİF ERKAN Kimdir?

Psikoterapist , Oyun Terapisti, Virginia Satir Aile Terapisti , Süpervizör , Nesf Psikolojisi Analizörü , Öğretim Görevlisi 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Evli ve 2 kız çocuğu annesidir.  İlk ve orta öğretimini İstanbul’da bitirmiştir. Psikoloji lisansını İngilizce olarak tamamlamıştır.  Klinik psikoloji master çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Sosyal Hizmet lisans mezunudur. Birey Aile Çocuk Psikoterapileri Enstitüsü Derneğinin Başkanıdır, aynı zamanda  Medipol Üniversitesi'nde  yarı zamalı Öğretim Görevliliği yapmaktadır. 

 2011 -…      Ağustos ayında BAÇTE Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü Ltd. Şti’ni Dr. Mehmet Tekneci ile birlikte kurmuştur.  BAÇTE Birey Aile Çocuk Terapilerinde  danışmanlık hizmeti kapsamında Çocuk, Çift ve Aile psikoterapileri yapmaktadır. 

ÇALIŞTIĞI  KURUMLAR

Erdem Anaokulu, BAÇTE( Birey Aile Çocuk Psikoterapileri Enstitüsü),  İstanbul Adalet Sarayı

 

ALINAN EĞİTİMLER

Alfred University Psychology MEZUNU Amerika

Sosyal Hizmet  MEZUNU Üsküdar  Üniversitesi

31.01.2009 Susan Bundy-Myrow PH.D.&David L. Myrow,PH.D.’nin düzenlediği Theraplay (Oyun terapisi) eğitimi

10-11 Ekim 2009 Byron E.& Carol  C.Norton, Play Therapy (Oyun terapisi) eğitimi.

5-9 Şubat 2012 Leslie S. Greenberg (Phd. and Full Professor of Psychology, York University, Canada) tarafından düzenlenen 30 saatlık‘Emotion-Focused Couples Therapy’ Duygu Odaklı  Çift  Terapisi eğitimi

28 Ekim-02 Kasım.2011 Psikoterapi Enstitüsü Derneği  44 saatlik KERNBERG GÜNLERİ II-III

Otto F. Kernberg'in ve Frank E .Yoemans‘de 4 günlük eğitimi ile AKTARIM ODAKLI PSİKOTERAPİ YAKLAŞIM eğitimi

23-24 Eylül 2011’de Psikoterapi Enstitüsü Derneği ve Davıd Geffen School Of Medıcıne birlikteliği ile Prof.Dr.Allan N. Schore’nin” DEVELOPMENTAL NEUROBIOLOGY and ATTACHMENT THEORY “ workshop

Psikoterapi Enstitüsü Derneği M.D.;Ph.D. Tahir ÖZAKKAŞ rehberliğinde Prof.Dr.Allan N. Schore’nin ‘Bağlanmanın Nörobiyolojik Temelleri’ konulu eğitimi

16-17.October.2011 Psikoterapi Enstitüsü Derneği ve PSI’nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu 17 saatlik KERNBERG GÜNLERİ’ne katılarak John F. CLARKIN ‘den ‘Borderlıne Bozukluğu Gelişimi ve Terapisi’ eğitimi

O4-05 Haziran 2011’de ‘UNIFIED PSYCOTHERAPY WORKSHOP’ Jeffry J.MAGNAVİTA (Unıfied Psychotherapy Project,USA) ve Psikoterapi Enstitüsü tarafından düzenlenen workshop

2011 PSYCHOTHERAPY INTEGRATION workshop John C.NORCROSS (Professor of Clinical Psychology Distinguished University Fellow)

2008’de Masterson Yaklaşımı Workshop  Istanbul  Psikoterapi Enstitüsü (Tahir Özakkaş) ve  The Masterson Institute USA Kişilik Bozuklukları   Tanı ve Tedavisi eğitimi

2011-2012 tarihinde Psikoterapi Enstitütü Uz.Dr.Tahir Özakkaş tarafından 360 saatlik Psikoterapi  Teorik Eğitimini

2012-2013 Psikoterapi Enstitütü Uz.Dr.Tahir Özakkaş tarafından 360 saatlik Psikoterapi  Formülasyon Eğitimini

18-19-20-21 Haziran 2009 tarihlerinde The Masterson Institute ve Psikoterapi Enstitüsü’nün birlikte düzenlemiş olduğu Masterson Günleri-2. eğitimini almıştır.

18-19 Aralık 2009 The Masterson Institute ve Psikoterapi Enstitüsü’nün birlikte düzenlemiş olduğu ‘Masterson Günleri-eğitimini almıştır.

10-13 Haziran 2010 The Masterson Institute ve Psikoterapi Enstitüsü’nün birlikte düzenlemiş olduğu ‘Masterson Günleri-4  eğitimini almıştır.

05-08 Mayıs 2011 The Masterson Institute ve Psikoterapi Enstitüsü’nün birlikte düzenlemiş olduğu ‘Masterson Günleri-eğitimini almıştır.

29-30 Kasım tarihleri arasında Leslie S. Greenberg (Phd. and Full Professor of Psychology, York University, Canada) tarafından düzenlenen 1. Beceri Eğitimi Duygu Odaklı  Çift  terapisi eğitimini

01-02 Aralık  2012 tarihleri arasında Leslie S. Greenberg (Phd. and Full Professor of Psychology, York University, Canada) tarafından düzenlenen  2.beceri eğitimi olan ‘Emotion-Focused Couples Therapy’ Duygu Odaklı  Çift  terapisi eğitimini almıştır.

06.11.2012 tarihinde Birey Aile Çocuk Psikoterapileri Enstitüsü ve Pat Bragg ile ortaklaşa düzenlenen  ‘Arabuluculuk Workshop”

2014 Cinsel Terapi (Vajinusmus modülü) eğitimi

2012-2015  Birey Aile Çocuk Psikoterapileri Enstitüsü ve YUKON ENSTİTÜSÜ ile ortaklaşa düzenlenen ‘ Virginia Satir’in Dönüşümsel Sistemik Aile Terapisti  ünvanı almıştır.

2015 tarihinde BAÇTE bünyesinde 6 ay  Anne-Çocuk seminerleri.

2015-2016 BAÇTE bünyesinde “ OYUN-U-YORUM”ekibini  Oyun Terapisi eğitimi ve süpervizyonu çalışmasını yürütücülüğü

2009 yılından beri Dr. Mehmet Tekneci ile bireysel psikoterapi de  psikanalitik masterson yaklaşımı ve Duygu odaklı çift psikoterapisi Süpervizyon çalışmalarına devam etmektedir.

Oyun Terapisti Nilüfer Devecigil ile Byron E.& Carol  C.Norton  halen süpervizyon çalışmalarına devam etmektedir.

 Dr. Mustafa Merter den  NEFS PSİKOLOJİ VE RÜYA TERAPİSİ öğrenim analizi sürecinden geçmiştir.

2011-2013 GELİŞİM ODAKLI PSİKOODRAMA süpervizörlüğü yürüttü.

2015-2016 tarihleri arasında Üsküdar Belediyesi’nde 4 ay süreyle EBEVEYN BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ

2015 Zeytinburnu Belediyesi’nde EBEVEYN BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

2016 yılında İHH da EĞİTİCİ EĞİTMENLİĞİ

2016 OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ verdi

2017 MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ YARI ZAMANLI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

 

 Eğitim Süreci : 128 Saat

Tarih : 11.09.2019

Ödeme : 610,00 TL + KDV

Kişi : 25 kişiye kadar

  

Randevu Talep Formu