İlişkisel Oyun Terapisi


İlişkisel Oyun Terapisi Eğitimi

 

Oyun  Nedir?

Oyun, çocuğun dilidir. Dilin olgunlaşması kısa bir zamanda olmadığı için çocuk için en iyi kendini ifade edici araçtır. Bizler çocuğun dilini anlamak, eşlik etmek, güçlendirmek için onun dilini bilmemiz gerekli. İşte bu sebeple oyunun anlamını, oyuncakların anlamını, duyguların açığa çıkışına izin vermek için oyunu bilmemiz gerekli.

Oyun Terapisi Nedir?

Oyun terapisi, terapist ve çocuk arasındaki kişilerarası dinamik ilişki olarak tanımlanır. Oyun terapisti, çocuğun kendisini oyunla sağlıklı bir şekilde ifade edebilmesi ve keşfedebilmesi için, seçilmiş oyun materyallerine başvurur.

Oyun, kendi başına değişimi sağlamaz. Önemli olan, terapistin oyunla olan ilişkisi ve oyunu kullanımıdır. Odada yaşanan durumu anlama, yönetme ve eşlik etme süreci terapist tarafından en iyi şekilde karşılanmasıdır.

Bu Kapsamlı Eğitimin Amacı:

 • Çocukların yaşadıkları deneyimlerin gelecek hayatında tekrar etmemesi ve bu döngünün içinde hayatı farkına varmadan yaşamaması dolayısıyla hayatın keyfini, güvenini ve başarısını yakalamasını hedefliyoruz. Bu hedefi de çocukların hayatında değişim yaparak gerçekleşeceğine inanıyoruz.
 • Çocukla işbirliği yapacak ve onlara eşlik edecek bireylerin anlamlı ve sağlıklı geri dönüşler verebilmesi için bilgilendirme.
 • Danışmanın çocuklarla ilişkisinde danışmana neler olduğunu anlama ve bunu yönetme
 • Çocuğun gelişim aşamalarını net olarak anlayabilmeyi kazanmak
 • Danışan odaklı bir bakış açısından, oyun terapisini teorik olarak anlamayı sağlamak
 • Çocuklarla terapötik şekilde nasıl oynanacağını öğrenmek ve gerçekçi hedefler koymak
 • Oyun Terapisi düzeninin nasıl sağlanacağını ve elinizdekilerle çalışmayı öğrenmek
 • Danışanın  ve danışmanın sınırlarını oluşturmak
 • Ebeveynlerle uslübun nasıl oluşacağını öğrenmek
 • Gelen danışanın hem ailesini hem de kendisini formüle edebilmek
 • Teori kısmı ile deneyimsel kısmını birleştirmek
 • Oyuncakların metaforik anlamlarına sahip olmak
 • Çocukların oyunundaki anlamı kavramak- oyunun terapötik kullanımı
 • Oyun terapisinin davranışsal değişime nasıl yol açtığını anlamak
 • Oyunla iletişim kurmak
 • Oyun terapisinin temalarını anlamak
 • Çocuğun oyununa terapötik tepkiler
 • Çocukların kişisel kontrol ve sorumluluk anlayışlarının gelişmesine yardımcı olmak
 • Çocuğun yara aldığı dönemi oyunda onarmak ve güçlendirmek
 •  Sonlandırma

 

Eğitim Programı:

1.MODÜL:

Çocuğun Gelişim Aşamaları

 • John Bowlby
 • Daniel Stern
 • Margaret Mahler
 • Sigmund Freud
 • Allan Schore
 • Donald W. Winnicott

Mustafa Merter’e göre çocuğun gelişimsel aşamalarını bu kuramsal bağlamda inceleyerek kuramsal olarak gelişimsel dönemlere bakmak. Bu dönemlerin yorumlanması klinik ortama nasıl yansıdığını anlamak başvuran danışanların neler yaşayabileceğine dair bilgi ve deneyim kazanmak.

 

2.MODÜL:

Theraplay Oyun Terapisi ve Deneyimleme

 •  Aile ve çocuk arasındaki erişkin yeniden yapılandırma ve güvenli bağlanmayı deneyimletmek
 • Ebevenyle çocuk arasındaki güvenli ilişkiyi oyunla yeniden yapılandırmak  
 • Ebeveynin durduğu yer ile çocuğun durduğu yeri yeniden netleştirip ilişkisel boyuta taşımak

3.MODÜL:

Deneyimsel Oyun Terapisi ve Uygulama

 • Çocuğa müdehale etmeden güvenli alanını oluşturmak
 • Çocuğun gücünü hissedeceği oyun alanını oluşturmak
 • Çocuğun yeniden deneyimleyeceği oyun alanı sağlama beceri kazanmak 
 • İçsel deneyimlerimiz odaya geldiğinde nasıl yöneteceğimizi deneyimlemek
 • Oyuncakların metaforik anlamları

 

4. MODÜL

Virgina Satir'in Parça Modelini Uygulama

5.MODÜL:

Ebeveynlerle Görüşme Teknikleri

 • Anamnez alma. (Hem Anne Hem Baba)
 • Görüşme tekniği ve amacı.
 • Görüşme teknikleri ne sağlar?
 • Güvenli gelişme tekniği nedir ve nasıl yapılır?
 • Grup Çalışması
 • Çocuğun mizacını bağlanma sürecini ilişkisini şemalarını karakter yapılanmasını anlamak.

Ebeveyn görüşmesi en önemli ama zor bir sürectir. Ebevenynin yapılanması ilişki biçimi, yakınlığı, bağlılığı ve güveni ne kadar sağlayabilidiğini anlama yeridir. Bütün bunları öğrenmeye çalışırken dikkatli, meraklı, heyecanlı, sıcak ve ellerinden geleni en iyi yapmaya çalıştıklarını düşünmesini sağlayacak ve hissettirecek titizlikle ebeveynlere yaklaşmayı bilmek gereklidir. Bütün bunları kazandırmak asıl amacımız ve asli görevimizdir.

Gelişimsel Temas Terapisi

Görme, duyma, işitme, tat alma ve dokunma duyularımız hayatta kalabilme gücümüzü oluşturur.Dokunma duyusu vücudumuzdaki en büyük duyumuzdur.  Bu duyumuz geliştirmek diğer duyularımızla uyumlu ve bütün hale getirmek her anne babanın tamamlayabildiği ya da bilebildiği süreç değildir. Klinik ortamda bu sürecin tamamlanmasını gelişimsel temas terapisi süreciyle tamamlamayı hedeflemekteyiz.

6.MODÜL:

Oyun Terapisine Duyu Bütünleme Duyusal Bakış

 • Beynin  duyu bütünleme fonksiyonu
 • Davranışların duyusal kökeni
 • Bağlanma, travma ve duyu bütünleme ilişkisi
 • Duyu bütünleme ihtiyacını nasıl anlarız?( Check listesi verilecek)
 • Uygulama ve pratik stratejiler
 • Hangi aşamada hangi uzamana yönlendirme yapmalıyız?

  Duyu bütünleme, çevreden ve vücudumuzdan gelen duyusal bilgilerin, fonksiyonel ve adaptif cevaplar oluşturabilmemiz için bir araya getirilip işlendiği beynin temel nörofizyolojik bir sürecidir. Duygusal, motor, sosyal ve bilişsel bütün davranışlarımız bu sürecin temel sonucudur. Duyu bütünleme bozuklukları, beynin duyusal bilgileri uygun bir şekilde işleme, birleştirme ve uygun cevap çıkarama basamaklarının biri veya birçoğunda meydana gelen problemlerdir. Çocukların günlük yaşamdaki birçok zorluğu beynin bu temel fonksiyonundaki zorluklar ile ilişkili olabilir. Bu yönüyle çocuklar ile çalışan bütün profesyonellerin duyu bütünleme fonksiyon ve disfonksiyonlarının farkında olması oldukça önemlidir.

 

7. MODÜL

Formülasyon

 

8. MODÜL:

Süpervizyon: Bu eğitimi alan danışmanların kendilerinin gerçekleştirdiği seanslar üzerinden yol göstermek.

 • Theraplay Oyun Terapisi:

Ebeveyn ve çocuk arasındaki bağlanmayı, benlik saygısını ve güveni arttırmayı amaçlayan yapılandırılmış oyun terapisi şeklidir. Bağlanma kuramına dayanmaktadır. Normal ebeveyn çocuk etkileşimlerini ve ilişki kurmayı ilk öğrendiğin zamanda ortaya çıkanları yeniden yapılandırma çalışmasıdır. Theraplay sözler bir terapi değildir, yorumda bulunulmaz ama çocuğun duyguları yansıtılır. Çocuğun davranışının altında yatan duygu ve anlamları görmeleri için ebeveynlere rehberlik edilir.Ebeveynlerin tutarlı bir şekilde çocuklarının ipuçlarına duyarlı hale gelmesine yardımcı olmak theraplayin diğer bir amacıdır. Theraplay’de oyuncak kullanılmaz. Amaç, bağlamsal sorunları yapılandırmaktır.

 • Gelişimsel Temas Oyun Terapisi

Gelişimsel Temas, son derece yapılandırılmış, gelişim temelli bir Grup Terapi Programıdır. Küçük çocuklar için bireysel ve grup terapisi, yetişkinler için eğitim ve sizin için eğitim, mesleki liderlik, sağlar. Dokunmanın amacı, çocuğun kendi bedenini kendinin deneyimlemesini sağlamaktır. Gelişimsel Oyun Terapisieşsizdir. Yetişkinler, gördükleri ve temas ettiklerinde; kendilerini deneyimlemelerini sağlayan alıştırmalar yoluyla, gelişimsel oyun terapisiyapmayı, başkalarını 

görmeyi ve onlara dokunmaya yardımcı olan egzersizler yoluyla, Gelişimsel Oyun Terapisi yapmayı öğrenirler. Gelişimsel Oyun, bağlanma düzeyinde ilişki sorunları olan çocuklar ile etkili olduğunu kanıtlamıştır: Psikotik, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite (ADHD), cinsel ve fiziksel istismar, ve yıkıcı şekilde hareket eden çocuklar.

 • Deneyimsel Oyun Terapisi

Deneyimsel Oyun Terapisi çocukların dünya ile bilişsel bir şekilde değil, deneyimsel bir şekilde karşıladığı anlayışı üzerine kuruludur. Çocuklar, kuşkuların, sorunların, korkuların, öfke ve çözümlenmemiş diğer duygular ile yüz yüze gelirken tüm duygularını dahil ederek işlemde bulunurlar. İşte deneyimsel oyun terapisi çocuğun yaşadığı tehdit edici durumları yeniden oyunla deneyimlemesine imkan tanır ve dünyaya ilişkin güvenlik algısını yeniden kazanmasını sağlar. Bu süreçte, dünyasını fantezi aracılığıyla yaratır ve terapistin bu dünyaya kendisiyle birlikte girmesine izin verir. Burada terapist yerinde ve yeterince eşlik etmesi çocuğun yeniden iyilik halini kazanmasına ve cesaretinin artmasına sebep olur. Bu durum da gerçek dünyadaki davranış ve tutumlarına yeniden yansıyarak gelişmesine sebep olur.

 

Eğitim Süresi : Her ay 2 gün bir haftasonu toplam 8 modül şeklinde uygulanacaktır.  Toplam 128 saat

Eğitim Tarihleri

Eğitim tarihlerimiz planlanma aşamasındadır.

 

KESİN KAYIT EĞİTİM ÜCRETİNİN ÖDENMESİYLE GERÇEKLEŞECEKTİR.

KONTENJAN sınırlı olduğu için ücret ödeme sırasına göre kesin kayıt yapılmaktadır.

EĞİTİME 7 GÜN KALA YAPILAN İPTAL VE ERTELEMELERDE EĞİTİM ÜCRETİNİN YÜZDE 15’İ KADAR KESİNTİ UYGULANMAKTADIR.

EĞİTİM ÜCRETİ  HER AY 870 TL +KDV DAHİL ŞEKLİNDE UYGULANACAKTIR.

SERTİFİKA

Bu eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir

Kimler Katılabilir?

Psikoloji bölümü öğrenci ve mezunları
Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü öğrenci ve mezunları
Psikoloji master öğrenci ve mezunları
Klinik psikoloji yüksek lisansı yapanlar
Psikoloji ile ilgili alanlarda yüksek lisans yapmış olanlar
4 yıllık çocuk gelişimi, okul öncesi bölümü son sınıf öğrenci ve mezunları

 

 Eğitim Süreci : 8 modül

Tarih : 20.02.2021

Ödeme : 870,00 TL + KDV

Kişi : 20 kişiye kadar

  

Randevu Talep Formu