Uluslararası Sertifikalı Beden Psikoterapisi Eğitim Org.


ULUSLARARASI BELGELİ

BEDEN PSİKOTERAPİSİ EĞİTİMİ

BEDEN PSİKOTERAPİSİ NEDİR?

Beden Psikoterapisi Wilhelm Reich’ın psikanalitik çalışmalarından ortaya çıkan bir zihin-beden teorisi olarak da adlandırılabilir. Bunun yanında psikanalizin yalnız Freud’un teorileriyle sınırlı kalmaması gibi Beden Psikoterapisi’nde de zaman içerisinde Reich’ın teorilerinin yanısıra birçok farklı modalite ortaya çıkmıştır: Biyoenerjetik, Radiks (Kök Enerji), Zihin-Beden Tıbbı (Mind-Body Medicine), Çekirdek Enerji, Biyosentez, Biyoenerjetik, BedenYazgıları (Body Scripts) bunlardan bazılarıdır. Beden Psikoterapisi bedende somut bir hal almış tüm zihin ve psişe mesajlarını açıklamaya yönelik olan disiplinlerarası bir yaklaşımdır. Psikodinamik, insancıl ve bilişsel yaklaşımları bütünleştirerek çalışan Beden Psikoterapistleri zihni, bedeni ve ruhu bir bütün olarak ele alırlar. Beden Psikoterapisinde kullanılan teknikler oldukça çeşitlidir: Duygusal deşarj uygulamaları, şarj egzersizleri, gevşeme teknikleri, meditasyon, yoga, sıkışan duyguları çözmek için kullanılan lokal masaj teknikleri, sanat terapisi uygulamaları vb.

BEDEN TERAPİSİ NASIL VE NEREDE KULLANILIR?
Beden Psikoterapisine göre rahatsızlık yaşayan kişiler çoğunlukla kendi bedenlerini ihmal ederler ve duygularını bastırırlar. Bunun sonucunda duygusal tıkanıklık yaşarlar. Her tıkanıklık bedende bir öfke yaratır ve bu da hastalığa yol açar. Bu durumda insan bedenini de hastalanmış hissedebilir. Beden Psikoterapisti danışanın bu bastırılmış duygularını gevşetmesinde ve bunları beden diliyle ifade etmesinde ona yardımcı olur ve duygusal tıkanıkları gidermeye çalışır. Daha çok kaygı, korku, öfke ve üzüntü gibi bloke olmuş duygular üzerine odaklanılmaktadır. Beden Psikoterapisi yaygın olarak kullanılan bir psikoterapi yöntemidir.  Özellikle, kaygı bozukluklarında, travma sonrası stres bozukluklarında (PTSD), yoğun strese maruz kalan kişilerde, nevrotik yapıya sahip kişilerde, obsesif kompülsif bozuklukta (OCD), depresyonda, cinsel işlev bozuklukları  ve psikosomatik bozukluklarda oldukça iyi sonuçlar veren etkili bir yöntemdir. Bununla birlikte Beden Psikoterapisi, psikolojik denge bozukluklarında, borderline bozukluklarda, psikotik hastalarda belirli özel tekniklerin uygulanmasıyla birlikte iyi sonuçlar vermektedir.  

Detaylı bilgi için: http://www.eabp.org/

EĞİTMENİMİZ

Enver ÇESKO

Uzman Psikolog & Psikoterapist 

(Dünya ve Avrupa Psikoterapi Birliği Onaylı Psikoterapisti)

SÜRE

4 Modül

1. Modül: 12-13 KASIM

2. Modül: 10-11 ARALIK

3. Modül: 14-15 OCAK

4. Modül :18-19 ŞUBAT

EĞİTİMLER NEREDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Eğitim İstanbul'da yüz yüze gerçekleştirilecektir. 

KİMLER KATILABİLİR?

Ruh sağlığı alanında profesyonel hizmet sunan psikolog, psikolojik danışman, aile hekimi, pratisyen hekim, sosyal hizmet uzmanı, uzman psikiyatri hemşire ve söz konusu alanlarda eğitimlerine devam eden lisans ve lisansüstü üniversite öğrencileri eğitime katılabilirler.

MODÜLLERİN İÇERİKLERİ VE TARİHLERİ

1.Modül / 12-13 KASIM 2022

 • Beden Psikoterapinin Tanıtımı
 •  Birinci egzersiz - “SolunumTekniği
 •  Beden Algısı-7 Segmentle Çalışım Teknikleri
 • Beden Psikoterapinin Modaliteleri: Radix Eğıitimi,
 • Mind-Body Medicine Eğitimi, Duygularla çalışma
 • Uygulama Çalışması: İkinci egzersiz- Merkezi
 • Tekniği-Sesli Egzersizler-Korkularla Çalışma Tekniği
 • Uygulama Çalışması: Üçüncü egzersiz - Gevşeme Egzersizi-Güneşi selamlama-Beden Masajı
 • Uygulama Çalışması: Dördüncü egzersiz – Stresi Deşarj Etmeme Yönelik Çeşitli Pozisyonlarda Egzersizler
 • Yapisal RadixEğitimi-UygulamalıDers
 • 5 aşamalı çalışma: Hazırlanma(Warm up), Enerji akışı(Pulsation), Geçiş (Transition), Boşalma(Dis carge), Gevşeme(Relaxation)
 • Meditasyon Tekniği, Inner-Guide (İç rehber) Çalışması
 • Shiatsu Masaj Tekniği
 • Otojenik Eğitim TekniğI ve Biodotlar

2.Modül / 

 • Birinci egzersiz- Solunum Tekniğinin Senaryosu
 • İkinci egzersiz – Beden İmajı
 • Üçüncü egzersiz- Akım (Pulsation) Tekniği – Odaklanma Egzersizi
 • Enerji egzersizi- Rüzgâr
 • Duygularla çalışmada temel kavramlar.
 • Şiatsu Masajı II
 • Teorik Dersi - Radix Eğitimi
 • Stres azaltma egzersizleri- U-O-A-E-İ Tonning Egzersizleri
 • Birinci Oturum- Duyguları ifade etme
 • İkinci Oturum- Beden Tarama (body scanning)
 • Üçüncü Oturum- Teorik ders- BP’nin protokolü (Protocol Assessment in BodPsychotherapy)
 • Dördüncü Oturum- Bireysel Çalışma
 • Beşinci Oturum- Şiatsu Masajı

3.Modül / 

 • Birinci oturum- bir önceki eğitimin geri bildirimi,
 • Beden FarkındalığI Çalışması- İleriye doğru gitme – geri gelme egzersizi (Going up-Coming back)
 • İkinci Oturum- Karakterlerin; psikolojik, fiziksel ve şematik anlamı
 • İkinci egzersiz – Bedenin İmajı
 • Üçüncü Oturum – Alexandar Lowen ve Karakter Analizi, karakterlerin psikolojik ve fiziksel özelikleri
 • Dördüncü Oturum - MeditasyonTekniği, Pozisyonlar ve Uygulamalar, çakralarla nefes alma, vaka denemesi
 • Beşinci Oturum Stenley Keleman ve Duygusal Anatomi, Olumsuz Duygularla Çalışma, psikolojik ve fiziksel özelikler, güçlü olumsuz duyguların karakter yapılarıyla ilişkisi
 • Pratik uygulamalar. Duygusal Anatomi ve Karakter Yapısı. Noktasal masaj teknigi

4.Modül /

 • Birinci Oturum- Zihin-Beden Psikoterapisi. Tanımı ve Kapsamı.  James S. Gordon ve CMBM-film
 • İkinci Oturum- Zihin-Beden Psikoterapisindeki temel konular (insanın anatomisi, SSS-n, hormonal sistemi ve SSS fizyolojisi)
 • İkinci egzersiz - Beden İmajı- Yoga Nidra
 • Üçüncü Oturum– Duyguları mobilize etme ve değiştirme (transforming), stress ve travma
 • Üçüncü egzersiz– Ebeveynlerin bedenlerine odaklanma
 • Dördüncü Oturum- Zihin – Beden Psikoterapisinde metod ve teknikler
 • Dördüncü egzersiz– meditasyonvegevşemeteknikleri, Genogram
 • Beşinci Oturum- Beden Psikoterapisinde Dokunma teknikleri. Aktarım ve Karşı aktarım
 • Masaj tekniği– Point Position. Teori ve Uygulama.

SÜREÇ NASIL YAPILANDIRILIYOR?

Dört Modülden oluşan Beden Psikoterapisi Temel Eğitiminin amacı, katılan kişilerin kendi zihin-beden ve ruh yapılarının arasındaki ilişkileri ve derin duygularını fark etmelerini sağlamaktır. Eğitimin % 35’si teorik, % 65’i uygulamadır. Eğitim programının üç boyutu vardır:

 1. Teori: Teorik alt yapının oluşturulması (Beden Psikoterapinin Modalitelerinden Radix, Mind-Body Medicine Eğitimi, Bütünleşme Beden Zihin Psikoterapisi ve Proje Yazım Aşaması.)                      
 2. İçselleştirme: Kişisel Gelişim (Teorileri uygulamalarla kendinde deneyimleme.)
 3. Uygulama: Öğrenilenlerin uygulamaya geçirilebilmesini sağlayacak tekniklerin öğrenilmesi.

Toplam eğitim süresi 120 saattir:

 • Bir modül 20 saat x 4 = 80 saat Teorik Çalışma ve BP Uygulama Tekniklerinin Öğrenilmesi
 • 20 saatlik Kişisel Psikoterapi (Kendini Keşfetme (Self-Discovery) Çalışması)
 • 20 saatlik literature bakmak ve inceleme, araştırma ödevi, yazılı form sınav öncesi

Kişisel Psikoterapi Görüşmeleri: Bir saat sürmektedir. Katılımcılar kendilerinde çalışmak istedikleri konuları görüşmelere getirirler.

EĞİTİM ÜCRETİ?

 Her bir modül ücreti 2450TL + KDV şeklindedir. 

EĞİTİMİN SONUNDA VERİLECEK BELGE?

Katılan kişilere her modülerde 20 saatlik Kosova Beden Psikoterapisi Derneği ve Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü onaylı “katılım sertifikası” verilmektedir. 120 saatlik temel eğitimi tamamlayan katılımcılara Birey Aile Çocuk Enstitüsü ve Kosova Beden Psikoterapisi Derneği onaylı Beden Psikoterapisi Temel Danışmanı (Basic Consultant) Sertifikası verilecektir. Verilen sertifika kabul olan Avrupa Beden Psikoterapi Derneğinden – EABP giriş hakkı ileri eğitime yol açar. Devamsızlık yapan katılımcılara sertifika verilmemektedir.Eğitim Süreci : 4 AY

Tarih : 12.11.2022

Ödeme : 2450,00 TL + KDV

Kişi : 25 kişiye kadar

  

Randevu Talep Formu