Uluslararası Beden Psikoterapisi Eğitimi


ULUSLARARASI

BEDEN PSİKOTERAPİSİ EĞİTİMİ

BEDEN PSİKOTERAPİSİ NEDİR?

Beden Psikoterapisi Wilhelm Reich’ın psikanalitik çalışmalarından ortaya çıkan bir zihin-beden teorisi olarak da adlandırılabilir. Bunun yanında psikanalizin yalnız Freud’un teorileriyle sınırlı kalmaması gibi Beden Psikoterapisi’nde de zaman içerisinde Reich’ın teorilerinin yanısıra birçok farklı modalite ortaya çıkmıştır: Biyoenerjetik, Radiks (Kök Enerji), Zihin-Beden Tıbbı (Mind-Body Medicine), Çekirdek Enerji, Biyosentez, Biyoenerjetik, BedenYazgıları (Body Scripts) bunlardan bazılarıdır. Beden Psikoterapisi bedende somut bir hal almış tüm zihin ve psişe mesajlarını açıklamaya yönelik olan disiplinlerarası bir yaklaşımdır. Psikodinamik, insancıl ve bilişsel yaklaşımları bütünleştirerek çalışan Beden Psikoterapistleri zihni, bedeni ve ruhu bir bütün olarak ele alırlar. Beden Psikoterapisinde kullanılan teknikler oldukça çeşitlidir: Duygusal deşarj uygulamaları, şarj egzersizleri, gevşeme teknikleri, meditasyon, yoga, sıkışan duyguları çözmek için kullanılan lokal masaj teknikleri, sanat terapisi uygulamaları vb.

BEDEN TERAPİSİ NASIL VE NEREDE KULLANILIR?
Beden Psikoterapisine göre rahatsızlık yaşayan kişiler çoğunlukla kendi bedenlerini ihmal ederler ve duygularını bastırırlar. Bunun sonucunda duygusal tıkanıklık yaşarlar. Her tıkanıklık bedende bir öfke yaratır ve bu da hastalığa yol açar. Bu durumda insan bedenini de hastalanmış hissedebilir. Beden Psikoterapisti danışanın bu bastırılmış duygularını gevşetmesinde ve bunları beden diliyle ifade etmesinde ona yardımcı olur ve duygusal tıkanıkları gidermeye çalışır. Daha çok kaygı, korku, öfke ve üzüntü gibi bloke olmuş duygular üzerine odaklanılmaktadır. Beden Psikoterapisi yaygın olarak kullanılan bir psikoterapi yöntemidir.  Özellikle, kaygı bozukluklarında, travma sonrası stres bozukluklarında (PTSD), yoğun strese maruz kalan kişilerde, nevrotik yapıya sahip kişilerde, obsesif kompülsif bozuklukta (OCD), depresyonda, cinsel işlev bozuklukları  ve psikosomatik bozukluklarda oldukça iyi sonuçlar veren etkili bir yöntemdir. Bununla birlikte Beden Psikoterapisi, psikolojik denge bozukluklarında, borderline bozukluklarda, psikotik hastalarda belirli özel tekniklerin uygulanmasıyla birlikte iyi sonuçlar vermektedir.  

Detaylı bilgi için: http://www.eabp.org/

EĞİTMENİMİZ

Psikolog & Psikoterapist Enver ÇESKO

SÜRE

5 ay (4 Modül)

KİMLER KATILABİLİR?

Ruh sağlığı alanında hizmet sunan profesyoneller, psikiyatristler, psikologlar, psikolojik danışmanlar, aile hekimi ve pratisyen hekimler, pedagoglar, sosyal hizmet uzmanları, sosyologlar, medikaldoktorlar, uzman psikiyatri hemşireleri, holistik tıp uygulayıcıları, yoga eğitmenleri, sanat terapistleri, fizyoterapistler, spor psikolojisi uzmanları ve söz konusu alanlarda eğitimlerine devam eden lisans ve lisans üstü üniversite öğrencileri.

SÜREÇ NASIL YAPILANDIRILIYOR?

Dört Modülden oluşan Beden Psikoterapisi Temel Eğitiminin amacı, katılan kişilerin kendi zihin-beden ve ruh yapılarının arasındaki ilişkileri ve derin duygularını fark etmelerini sağlamaktır. Eğitimin % 35’si teorik, % 65’i uygulamadır. Uygulamalarda eşli çalışılmaktadır. Eğitim programının üç boyutu vardır:

  1. Teori: Teorik alt yapının oluşturulması (Beden Psikoterapinin Modalitelerinden Radix, Mind-Body Medicine Eğitimi, Bütünleşme Beden Zihin Psikoterapisi ve Proje Yazım Aşaması.)                      
  2. İçselleştirme: Kişisel Gelişim (Teorileri uygulamalarla kendinde deneyimleme.)
  3. Uygulama: Öğrenilenlerin uygulamaya geçirilebilmesini sağlayacak tekniklerin öğrenilmesi.

Toplam eğitim süresi 120 saattir:

  • Bir modül 20 saat x 4 = 80 saat Teorik Çalışma ve BP Uygulama Tekniklerinin Öğrenilmesi
  • 20 saatlik Kişisel Psikoterapi (Kendini Keşfetme (Self-Discovery) Çalışması)
  • 20 saatlik literature bakmak ve inceleme, araştırma ödevi, yazılı form sınav öncesi

Kişisel Psikoterapi Görüşmeleri: Bir saat sürmektedir. Katılımcılar kendilerinde çalışmak istedikleri konuları görüşmelere getirirler.

Modül 1: 25-26 EYLÜL 2021

Modül 2: 6-7 KASIM 2021

Modül 3: 18-19 ARALIK 2021

Modül 4: 15-16 OCAK 2022

ÖDEME NASIL YAPILIYOR?

Ücret henüz belirlenmemiştir.

EĞİTİMİN SONUNDA VERİLECEK BELGE?

Katılan kişilere her modülerde 20 saatlik Kosova Beden Psikoterapisi Derneği onaylı “katılım sertifikası” verilmektedir. 120 saatlik temel eğitimi tamamlayan katılımcılara Kosova Beden Psikoterapisi Derneği onaylı Beden Psikoterapisi Temel Danışmanı (Basic Consultant) Sertifikası verilecektir. Verilen sertifika kabul olan Avrupa Beden Psikoterapi Derneğinden – EABP giriş hakkı ileri eğitime yol açar. Devamsızlık yapan katılımcılara sertifika verilmemektedir.Eğitim Süreci : 5 AY

Tarih : 25.09.2021

Ödeme : 0,00 TL + KDV

Kişi : 25 kişiye kadar

  

Randevu Talep Formu