Uluslararası İleri Düzey Pozitif Psikoterapi Eğitimi


POZİTİF PSİKOTERAPİ MASTER (İLERİ DÜZEY) EĞİTİMİ

Pozitif Psikoterapi Eğitimi temel ve ileri eğitim aşamalarından oluşmaktadır. Temel Eğitim ve Master Eğitimi olarak belirtilen iki eğitim aşaması bulunmaktadır.

İleri Düzey Eğitiminin amacı; katılımcıların Pozitif Psikoterapi ve yöntemleri ile ilgili bilgilerini derinleştirmeleri ve psikoterapi uygulamalarında deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

EĞİTMENLER

 • Prof. Dr. Ebru Çakıcı                     Psikiyatrist, Psikoterapist, Pozitif Psikoterapi Master Eğitmeni
 • Dr. Sheyda Rafat                           Psikolog, Psikoterapist, Pozitif Psikoterapi Master Eğitmeni
 • Enver Çesko                                  Psikolog, Psikoterapist, Pozitif Psikoterapi Master Eğitmeni
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülşen Varlıklı        PDR, Psikoterapist, Pozitif Psikoterapi Master Eğitmeni

 MODÜLLERDE ELE ALINAN BAŞLIKLAR

Modül 1. Pozitif Psikoterapiye Giriş

İnsan doğası, gelişim paradigmaları, sosyal değişim, mesafe alma yöntemi, pozitif psikoterapinin üç ilkesi, etkileşimin üç safhası, çok kültürlü dünyada yaşamanın zorlukları ve faydaları, zihin modelleri- kişiler arası modeller, denge modeli, çatışmaya tepki verme kapasitesi, kaçışlar ve psikosomatik tepkiler, hasta -terapist ilişkisi, pozitif yorum, öykü – söz - fıkraların kullanımı, yeteneklerin geliştirilmesi, sevme ve bilme temel yeteneği, ikincil yetenekler, gerçek yetenekler.

Modül 2. Pozitif ve Transkültürel Psikoterapide İleri Kavramlar

Farklılaşma analizi ve kavramların ayırt edilmesi, mikro-travmalar, gerçek yetenekler ve çatışmalar, gerçek çatışma, iç çatışma, temel çatışma, problem çözmenin 5 basamağı, kendine yardım - terapi ve eğitimde 5 basamak stratejisinin uygulaması, tedavi edici bir araç olarak PPT’ de ilk görüşme, ilk görüşmede 5 basamak, tedavi planı (seans ve süreçte beş basamak), çatışma reaksiyonu alanları ve savunma ve kompensasyon, gerçek yeteneklerin gelişimsel boyutu, psikoterapide tanı boyutu-çatışma reaksiyonu, çatışma içeriği ve kişilik.

Modül 3. Kendini Tanıma

Modül 4. Psikodinamikler ve İnsan Gelişimi

Bozukluklar, hastalıklar, semptomlar ve bunların terapideki sembolik işlevlerinin kullanımı, psikodinamik bakış açısından gerçek çatışma, iç çatışma ve temel çatışma, anahtar çatışma, kaynakların ele alınması - psikodinamik kavramsallaştırma, psikoseksüel gelişim teorisi ve gelişime psikodinamik yaklaşımlar, psişik yapı teorisi, savunma mekanizmaları ve kompensasyon, gelişime yönelik diğer psikanalitik ve psikodinamik yaklaşımlar, psikanalitik terimlerin pozitif karşılığı.

Modül 5. İlk görüşme, tanı ve teknikler

İlk görüşmede içeriğin ele alınışı, bozukluk ve hastalıkların pozitif işlevi, sağlık - enerji ve çatışmanın dört alanı, makro travma durumları ve psikosomatik reaksiyonlar, gerçek çatışmanın rolü, tanı, psikodinamikler ve rapor yazımı, PPT’de teknikler (transkültürel örnekler, bakış açısının değiştirilmesi, durum kontrolü, organ eğitimi, gözlem takvimi, psiko vampir, FAE), WIPPF kullanımı, eyleme vurma problemi,  gevşeme teknikleri, supervizyon.

EĞİTİM SÜRESİ

Toplam 710 saat.

 • 300 saat teorik eğitim
 • 100 saat “Kendini Tanıma” çalışması. (Bireysel ve grup ile)
 • 250 saat pratik çalışma
 • 60 saat süpervizyon

EĞİTİM TARİHİ

 1. Modül 20-22 Eylül 2019                               Prof. Dr.Ebru Çakıcı          Pozitif Psikoterapiye Giriş
 2. Modül 22-24 Kasım 2019                             Prof. Dr.Ebru Çakıcı          Pozitif Psikoterapide İleri Kavramlar                                                  
 3. Modül 24-26 Ocak 2020                                Prof. Dr. Ebru Çakıcı         Psikodinamikler ve İnsan Gelişimi    
 4. Modül 28-29 Şubat 1 Mart 2020                    Dr. Sheyda Rafat               Kendini Tanıma
 5. Modül 17--19 Nisan 2020 (Uzaktan Eğitim) Prof. Dr. Ebru Çakıcı         Psikopatoloji - Çeşitli Bozuklukların İncelenmesi
 6. Modül 29-31 Mayıs 2020  (Uzaktan Eğitim) Psikolog Enver Çesko      Psikoterapötik İlişki

KİMLER KATILABİLİR

Tıp, Psikoloji, Psikiyatri, Psikolojik Danışman ve Rehberlik, Sosyal Hizmetler alanında 4 yıllık lisans eğitimlerinden herhangi birini ve Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi (200 saat) tamamlamış olmak gerekmektedir.

SERTİFİKA

“Pozitif Psikoterapist” sertifikasının alınması için katılımcıların yukarda bahsedilen içeriğin tamamlanmasından sonra ilave olarak aşağıda belirtilen şatları gerçekleştirmeleri gerekir:

• En az iki hocadan oluşan sınav jürisinin sözlü sınavından geçmek.

• En az 20 sayfalık özgün bir master tezi hazırlamak.

• 5 vaka için vaka raporu hazırlamak.

KATILIM ÜCRETİ:

 • 2019-2020 Tarihlerindeki İleri Düzey Pozitif Psikoterapi Eğitim Programı (5 modül) Total Ücreti 8100 +KDV olup, 6 taksitle 1350+KDV şeklinde alınmaktadır. İlk taksit kayıt yapıldıktan hemen sonra diğer taksitler her ayın 1 de yatırılır.

HESAP BİLGİLERİ

BAÇTE Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü Eğ. Araş. Danışmanlık Kişisel Gelişim ve Organizasyon Tic. Ltd.Şti.
İş Bankası Çağlayan Şubesi
Hesap No:1083-586201

Iban:TR31 00064000 0011 0830 5862 01

NOT: 2. Dönem Master eğitiminde 25-27 Eylül 2020 Tarihinde Dr. Gülşen Varlıklı İlk Görüşme, Tanı ve Teknikleri konusunu anlatacaktır.

 

 Eğitim Süreci : 6 Taksit

Tarih : 17.04.2020

Ödeme : 1350,00 TL + KDV

Kişi : 20 kişiye kadar

  

Randevu Talep Formu