Uluslararası Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi


 

ULUSLAR ARASI POZİTİF PSİKOTERAPİ TEMEL EĞİTİMİ

Bu eğitim sonunda talep eden katılımcılar uluslararası geçerliliği olan Dünya Pozitif Psikoterapi Birliği* ve/veya Üniversite** onaylı sertifika da alabilirler.

Pozitif Psikoterapi (PP); insancıl, psikodinamik ve davranışçı terapinin sentezi olup çatışmaların, sorunların pozitif yönlerine ağırlık veren kültürlerarası bir yaklaşımdır. Pozitif Psikoterapi’nin insana bakış açısı pozitiftir ve insanın dört temel kapasite ile gelişmeye müsait olduğuna inanır: fiziksel, zihinsel, sosyal ve manevi. Pozitif Psikoterapide ruhsal bozukluklar yeni ve olumlu bir şekilde yorumlanmaktadır. Pozitif Psikoterapide temel amaç bireyin asıl kapasitelerini geliştirmesine yardımcı olmak ve günlük yaşamında dengeyi sağlamasına yardımcı olmaktır. Pozitif Psikoterapide danışan belirli bir terapi sürecinden geçtikten sonra, sonlandırmadan önce, hem kendisi hem de ailesi ve çevresi için kendi kendine yardım süreçlerini kullanmak konusunda cesaretlendirilir. Bu noktada kişi, danışan rolünü bırakır ve kendi kendine yardım için kullanabileceği olanakların farkına varır.

Eğitim programının teorik kısmında Pozitif Psikoterapinin insana bakışı, sadece semptomlara değil kişinin sahip olduğu gerçek yetenekler ve baş etme gücünü ele alışı, denge modeli ve strese dört farklı reaksiyon tipi, mevcut çatışmanın ardındaki eski yaşam deneyimlerine dayanan temel çatışmanın değerlendirilmesi, psikopatolojinin kavramsallaştırılması, bir terapi seansının ve terapi sürecinin planlanması ve bazı teknikler verilmektedir.

Kendini tanıma psikoterapi eğitimlerinin vazgeçilmez kısmıdır. Terapist kendisini hem psişik yapının işleyişi, reaksiyonlarını anlamada detaylı inceleyebileceği bir örnek olarak kullanır, hem de terapi sırasında hastayla olan etkileşiminde hastayı daha iyi kavramasını sağlayacak bir araç olarak. Bu eğitim programında da kendini tanımaya dönük egzersizler hem terapist adaylarına bu anlamda katkı koymakta hem de verilen teorik bilginin uygulama yoluyla daha iyi kavranmasına imkan vermektedir.

Her modül de teorik bilginin yanı sıra katılımcılara pratikte hemen uygulamaya başlayabilecekleri teknik ve araçlar verilmektedir. Bu teknik ve araçları katılımcıların eğitim sırasında rol-oyunu ile hasta-terapist rollerinde birbirleri üzerinde deneme şansı olmaktadır, modül  aralarında ise teknik ve araçları hastalarına ya da çevrelerindekilere uygulamaları ve bir sonraki modülde zorlandıkları noktalarla ilgili süpervizyon almaları sağlanmaktadır. Her modül de ayrıca kendini tanımaya dönük egzersizler yapılmaktadır. Eğitimi veren eğitmen hocalar Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği tarafından uluslararası düzeyde eğitim verme konusunda yetkilendirilmiştir. 

Modüllerde ele alınan temel teori başlıkları şu şekildedir:

Modül 1: Pozitif psikoterapinin doğuşu, felsefesi, temel kavramlar, denge modeli, ilk görüşme. 

Modül 2: Çatışma ve kişiler arası ilişkileri şekillendirmede tutum kalıplarımız: gerçek yetenekler

  • Farklılaşma Analiz Envanteri'nin kullanımı
  • Semptomun işlevi ve pozitif yorum (teknik)
  • Hikayelerin terapide kullanımı

Modül 3: Psikoterapide ve kişiler arası ilişkilerde etkileşimin 3 basamağı: bağ kurma, farklılaşma, ayrılma. Pozitif psikoterapide seansın ve sürecin yapılandırılması: 5 basamaklı terapi 

Modül 4: Psikosomatik hastalıklar ve pozitif psikoterapi yaklaşımı

Modül 5: Pozitif aile terapisi, model boyutları, aile ağacı

EĞİTİM SÜRESİ:

  • Temel eğitim toplam 130 akademik saat
  • 200 saat= 100 saat teori + 30 saat kendini tanıma + 40 saat okuma-ödev + 30 saat grup intervizyon 

Eğitimimizin kontenjanı sınırlıdır.

EĞİTİM TARİHLERİ

Modül 1:        29-31  Ocak  2021

Modül 2:        26-28  Şubat 2021 

Modül 3:        26-28    Mart 2021    

Modül 4:        24-25    Nisan 2021     

Modül 5:        22-23    Mayıs 2021 

EĞİTMENLERİMİZ

Uzm. Psk. Dan. Belkıs Edige SERDENGEÇTİ

Prof.Dr./Psikiyatrist Ebru ÇAKICI    

KİMLER KATILABİLİR?

*Doktor ,*Psikiyatri Uzmanları ve Asistanlar ve *Psikoloji, PDR,bu bölümlerde 4.sınıf öğrencileri ve mezunları, yüksek lisans veya doktora yapanlar eğitimlerimize kabul edilmektedir. Katılacak kursiyer adayı ile yapılan görüşme sonrasında eğitime alınır.

TEMEL EĞİTİM ÜCRETİ:

Beş modülden oluşan Uluslararası Pozitif Psikoterapi Temel Eğitim ücreti toplam 4850 TL olup 5 taksit ve her modülden önce 970 TL ödenecektir. (KDV Dahil)

HESAP BİLGİLERİ
BAÇTE Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü Eğ. Araş. Danışmanlık Kişisel Gelişim ve Organizasyon Tic. Ltd. Şti.
İş Bankası Çağlayan Şubesi
Hesap No: 1083-586201

Iban:TR31 00064000 0011 0830 5862 01

Not: * 130 saat eğitmenlerle çalışma, ödev teslimi ve intervizyon çalışmasını tamamlayan, talep eden kursiyerlerimize temel eğitim sertifikasını  Dünya Pozitif Psikoterapi Birliğinden de  (www.positum.org) alabileceklerdir.             

       ** Talep eden kursiyerlerimize ayrıca üniversite onaylı belge de verilebilir.Talepleriniz doğrultusunda daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 Eğitim Süreci : 5 Modül

Tarih : 29.01.2021

Ödeme : 0,00 TL + KDV

Kişi : 20 kişiye kadar

  

Randevu Talep Formu