Uluslararası Sertifikalı Pozitif Psikoterapi İleri Düzey Eğitim Organizasyonu

EĞİTİM DETAYLARI

Kontenjan : 2 / 25

22 Eylül 2023

09.00 - 19.00

9 Modül / 270 Saat

BAÇTE Organizasyonu

Modül Ücreti: 5.000TL + KDV

Eğitmenlerimiz :

Prof. Dr. Ebru Tansel, Psikolog & Psikoterapist Enver Çeşko, Doç. Dr. Klinik Psikolog & Psikoterapist Deniz Ergün, Dr. Klinik Psikolog Sheyda Rafat, Dr. Öğretim Üyesi Gülşen Varlıklı

POZİTİF PSİKOTERAPİ NEDİR?

Bu eğitim sonunda talep eden katılımcılar uluslararası geçerliliği olan Dünya Pozitif Psikoterapi Birliği* ve onaylı sertifika alabilirler.

Pozitif Psikoterapi (PP); insancıl, psikodinamik ve davranışçı terapinin sentezi olup çatışmaların, sorunların pozitif yönlerine ağırlık veren kültürlerarası bir yaklaşımdır. Pozitif Psikoterapi’nin insana bakış açısı pozitiftir ve insanın dört temel kapasite ile gelişmeye müsait olduğuna inanır: Fiziksel, zihinsel, sosyal ve manevi. 

Pozitif Psikoterapide ruhsal bozukluklar yeni ve olumlu bir şekilde yorumlanmaktadır. Pozitif Psikoterapide temel amaç bireyin asıl kapasitelerini geliştirmesine yardımcı olmak ve günlük yaşamında dengeyi sağlamasına yardımcı olmaktır. Pozitif Psikoterapide danışan belirli bir terapi sürecinden geçtikten sonra, sonlandırmadan önce, hem kendisi hem de ailesi ve çevresi için kendi kendine yardım süreçlerini kullanmak konusunda cesaretlendirilir. Bu noktada kişi, danışan rolünü bırakır ve kendi kendine yardım için kullanabileceği olanakların farkına varır. Pozitif Psikoterapi Eğitimi temel ve ileri eğitim aşamalarından oluşmaktadır. Temel Eğitim ve İleri (Master) Düzey Eğitimi olarak belirtilen iki eğitim aşaması bulunmaktadır. İleri Düzey Eğitiminin amacı: Pozitif Psikoterapist yetiştirmek, katılımcıların Pozitif Psikoterapi ve yöntemleri ile ilgili bilgilerini derinleştirmeleri ve psikoterapi uygulamalarında deneyim kazanmalarını sağlamaktır. Eğitimi veren eğitmen hocalar Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği tarafından uluslararası düzeyde eğitim verme konusunda yetkilendirilmiştir.


SÜRE

Kendini Tanıma ve PPT Teorileri Eğitimi 18 modül, toplam 2 yıl

1 yıl danışan görme ve süpervizyon, toplam 550 saat


KİMLER KATILABİLİR?

Tıp, Psikoloji, Psikiyatri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmet alanlarında lisans eğitimlerinin son sınıf öğrencisi ya da mezunları ve Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi (200 saat) tamamlamış ve Wapp sertifikasına sahip olanlar eğitimlerimize kabul edilmektedir. 


SÜREÇ NASIL YAPILANDIRILIYOR?

Öncelikle, toplam üç sene sürecek olan İleri Düzey Pozitif Psikoterapist Eğitiminde, ilk iki sene içindeki hedefimiz 18 modülü tamamlayarak PPT yöntemlerini derinlemesine kavratmak ve 220 saat sürecek Kendini Tanıma eğitimini tamamlayıp bunları kullanmanızı sağlamaktır. Üçüncü sene hasta ya da danışan görmenizi ve süpervizyon alarak bunları tamamlamanızla eğitimimiz amacına ulaşır.

Eğitim sürecimiz iki bölümden oluşmaktadır:


1. Bölüm: 330 saat teorik eğitim (11 modül) ile 220 saat kendini tanıma (7 modül) eğitimiyle toplam 550 saatlik (minimum 2 yıl) süreci kapsar. Bu bölüm katılıcımlara Pozitif Psikoterapi ve diğer yöntemler hakkındaki bilgilerini derinleştirmede yardımcı olur ve bunları profesyonel danışmanlık ile terapi durumlarında kullanmayı öğretir.

 

2. Bölüm: Bölüm 1’in gereklilikleri yerine getirilmelidir. Bu gerekliliklerden biri olan “en az bir yıllık teorik eğitime katılma” eyleminin gerçekleştirilmesi, Bölüm 2’nin uygulamalı eğitimine katılım sağlayabilmeniz için ön koşuldur. Danışanlarla 500 saatlik uygulama ve 150 saatlik süpervizyon (grup ya da bireysel) eğitimleriyle toplam 650 saatlik (minimum 1 yıl) bir süreci kapsar. Eğitimin amacı katılımcının terapide hastalar ve danışanlarla çalışmasını, bunu yaparken PPT araçlarını kullanmasını sağlamaktır. Bölümün tamamlanmasıyla katılımcı, Avrupa Sertifikalı Pozitif Psikoterapist olur.


İlk yılın program tarihleri aşağıdaki gibidir:

 • Modül 1:    22-23-24 Eylül 2023 (Kendini Tanıma)
 • Modül 2:    27-28-29 Ekim 2023 
 • Modül 3:    24-25-26 Kasım 2023
 • Modül 4:    15-16-17 Aralık 2023 (Kendini Tanıma)
 • Modül 5:    19-20-21 Ocak 2024
 • Modül 6:    23-24-25 Şubat 2024
 • Modül 7:    15-16-17 Mart 2024 (Kendini Tanıma)
 • Modül 8:    19-20-21 Nisan 2024
 • Modül 9:    24-25-26 Mayıs 2024


KATILIMCILARDAN NE BEKLENİYOR?

Bu süreç kişinin hem meslek hayatına hem de kişisel sürecine katkı sağlamaktadır. Katılımcı grubun üyesi olarak Kişisel sürecine de katkı sağladığı bir bütünü oluşturmaktadır. Bu bütünlüğü kurum olarak çok önemsemekteyiz. Katılımcılardan eğitim sürecini aksatmadan, eğitim saatlerine gereken hassasiyet ve özeni göstermeleri beklenmektedir. Eğitimle beraber yoğun bir şekilde devam eden okuma sürecinde de gereken sorumluluğun hassasiyetle yerine getirilmesi istenmektedir. Katılımcının bu süreci gerekli koşulları sağlayarak tamamlayabileceğine öncelikle kendisinin inanması gerekmektedir. Kendine açık ve kendine bakmaya istekli olması önemlidir.


HER AY Kİ ÇALIŞMAYA KATILMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Bu süreç, bir bütünü oluşturduğu için katılım sağlanamayan her oturumda gerek katılımcıların birbiriyle gerekse eğitimin bütünlüğü açısından eksiklik oluşmaktadır. Her oturum birbiri ile ilintilenir. Bu durum hem eğitimci hem de katılımcılar açısından çok önemsenmektedir.

MODÜLLERDE ELE ALINAN TEMEL TEORİ BAŞLIKLARI

 • Modül 1: Psikoterapi Akımları
 • Modül 2: Terapötik İlişki
 • Modül 3: Pozitif Aile Terapisi
 • Modül 4: PPT Uygulamaları
 • Modül 5: PPT'de Bilimsel Araştırmalar
 • Kendini Tanıma 

PROGRAMIN SONUNDA BELGE VERİLİYOR MU?

Uluslararası geçerliliği olan Dünya Pozitif Psikoterapi Birliği onaylı belgeye almaya hak kazanılacaktır.

 • Modüller tamamlandıktan sonra işlenen konu başlıkları ve toplam saati belirten belge verilecektir.

Ayrıca;

Uluslararası “Pozitif Psikoterapist” sertifikasının alınması için katılımcıların yukarda bahsedilen 710 saatlik eğitimin tamamlanmasından sonra ilave olarak aşağıda belirtilen şatları gerçekleştirmeleri gerekir:

 • En az iki hocadan oluşan sınav jürisinin sözlü sınavından geçmek.
 • En az 20 sayfalık özgün bir master tezi hazırlamak.
 • 5 vaka için vaka raporu hazırlamak.

EĞİTİM PROGRAMINA KAYDIN TAMAMLANMASI İÇİN NE GEREKLİ?

 • Kısa CV,
 • Vesikalık bir resim,
 • Kayıt formunun doldurularak imzalanması,
 • İlk çalışma ücretinin tamamının ödenmesi
 • Mezuniyet Belgesi


KAYDIN TAMAMLANMAMASI DURUMUNDA NE OLUR?

Ön görüşme yapılmış ve programa kabul edilmiş olan kişinin kaydı, CV, vesikalık resim, kayıt formunun doldurularak imzalanması ve ilk çalışmanın ücretinin ödenmesi ile tamamlanmış sayılacaktır. Kaydın tamamlanmaması durumunda, sıradaki ön görüşmelerde programa kabul edilip kaydını tamamlayanlara yer verilecektir.

Ön görüşmeler kota dolana kadar devam edecektir. Başvurular, başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.


ÖDEME NASIL YAPILIYOR?

2023 -2024 programı toplam ücret 45.000 TL üzerinden 10 taksit 4.500 TL olarak yapılacaktır.

Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü Ltd. Şti. tarafından organizasyonu yapılmaktadır.

Eğitim Kayıt Formu

Pozitif Psikoterapi İleri Düzey Eğitimi (2023)
İnternet sitemizdeki "Aydınlatma Metnini" ve "Gizlilik Politikasını" okudum ve anladım. Bu çerçevede;

Beden Psikoterapisi İle İlgili En Çok Sorulan Sorular

Psikoterapi eğitimi nedir?

Psikoterapi eğitimi, kişilerin duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunlarına çözümünde uygulanan tekniklerinin öğretilmesi amacıyla psikiyatrist, bu alanda çalışan doktor, psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı olan profesyonellere verilen eğitimleri kapsar.

Psikoterapi eğitimleri, birçok terapi yöntemi hakkında teorik bilgi ve uygulamalı deneyim içerir. Bu terapi yöntemleri arasında psikanalitik terapi, entegratif terapi, davranışçı ve bilişsel terapi, humanistik ve varoluşçu terapiler (Virginia Satir Yaklaşımı ,Logo terapi), beden psikoterapisi, duygu odaklı terapi, pozitif Psikoterapi sanat terapisi olmak üzere birçok yaklaşımı içinde barındırır.
Yaşanan sorun özelliği sebebiyle bireysel terapi, çift terapisi, aile terapisi, çocuklar için oyun terapisi, cinsel terapi olmak üzere çeşitlere ayrılır. Terapi eğitimleri, farklı terapi yöntemlerini bilmek daha geniş bakabilme ve danışanın sorununu çözme sırasında yapılan eşlikte daha fazla beceri ve esneklik sağlar.

Bu psikoloji eğitimi kapsamında kabul edilen psikoterapi eğitimleri profesyonellerinin danışanları ile çalışırken kullandıkları bir dizi teknik, strateji ve beceriyi öğretir. Bu eğitimleri bir neyi klinik olarak çalışma becerisi oluşturacak psikoloji kursları olarak görebiliriz. Uzun süreli ve kısa süreli bu eğitimlerin amacı klinisyene danışanlarıyla daha iyi bağlantı kurmasına, sorunlarına daha iyi anlayabilmesini ve daha iyi terapi sonuçları elde etmesine yardımcı olur.

Psikoterapi eğitimi, özellikle psikoloji, psikiyatri, sosyal hizmetler, psikoldanışmanlık, terapi veya koçluk gibi mesleklerde çalışmak isteyen kişiler için faydalıdır. Ayrıca, kişisel gelişim için de faydalı olabilir.

Pozitif psikoterapi eğitimi nedir?

Humanistik ve entegratif yaklaşım içerisinde sayılan Pozitif psikoterapi ve pozitif psikoloji eğitimleri bir çok ortak noktaları olan yaklaşım eğitimleridir. İnsanların duygusal, zihinsel ve davranışsal sağlıklarını geliştirmek için pozitif psikoterapi prensiplerini ve uygulamalarını kullanarak yapılan bir eğitimdir. Özellikle Pozitif Psikoterapi insanların sorunlarının yanında onların yetenekleri ve güçlü yanlarını kavramlaştıran; çatışma çözümü odaklı, psikodinamik, varoluşçu-hümanist, davranışçı ve transkültürel terapilerden etkilenen bütüncül bir yaklaşımdır. Pozitif psikoterapi, insanların güçlü yanlarına odaklanır ve daha fazla mutluluk, yaşam tatmini ve refah için kaynakları artırmasını sağlar.

Pozitif psikoterapi, birçok farklı terapi yöntemi ile birlikte kullanılabilir. Pozitif psikoterapi içeriğinde bahsetmek uygun olacaktır. Pozitif Psikoterapi tüm insanların doğumlarıyla sevme , bilme olmak üzere iki temel kapasiteye sahip oldukları ve Özleri itibariyle iyi oldukları kabul edilir. Her sorun içerisinde bir çözümü barındırır ve Pozitif bir biçimde yorumlanması anlayışını doğurur. Örneğin; depresyon, çatışmalara derin duygularla tepki verebilme yeteneği olarak değerlendirilir. İnsan Bedensağlık,İşbaşarı, Bağlantılar/İlişkiler ve Gelecekfantezi olarak adlandırılan üzere dengede olması dört yaşam alanından oluşur.

İçsel çatışmaları sonuncunda danışanın problemleri ortaya çıkar. Bu çatışmaları yatıştırmak için kaçışlar başlar. Bazı bireyler bedensel belirtiler geliştirerek tepki verir. Bazıları aşırı çalışmaya , bazıları ilişkiler kuma ya da bozmada, bazıları da maneviyat ve fantezilere kaçabilir.Pozitif Psikoterapi bu kaçışları fark ettirip çözüm kişinin kendinde olduğunu fark ettirir.Danışanın dirençlerini aşmak için öykü, atasözleri, hikayeler içeren metoforlar kullanılır.

Terapistin dnışanın kültürel farklılıklarını bilmesi yaklaşımda fayda sağlar.Öyküler, anektodlar ve diğer kültürlerden örnekler kullanılarak hasta kendi iyileşme sürecinde daha aktif bir rol oynamaya teşvik edilir. Yapılandırılmış beş aşamalı terapi yaklaşımı danışanın semptomlarından çatışmanın çözümü sağlar. Kendi kendine yardım yoluyla kendisi, ailesi ve çevresi için bir terapist haline gelmeye cesaretlendirilir. Kültürü ve kültürler arası iletişimi önemser.

Pozitif psikoterapi eğitiminde danışanlara kişilerin iş, ilişkiler ve kişisel yaşamlarında daha başarılı olmaların önünün naıl oluşturulduğunun yetenekleri verilir. Ayrıca eğitimde bir taraftan profesyoneller bazı teknik becerileri öğrenirken bir taraftan da eğitim psikolojisi kapsamında kendilerini tanıma fark etme fırsatı da yakalarlar. Ayrıca, psikoterapi profesyonellerinin danışanlarının duygusal, zihinsel ve davranışsal sağlıklarını iyileştirmelerine katkı sağlar.

Beden psikoterapi eğitim fiyatları ne kadar?

Beden psikoterapi eğitim fiyatları, eğitimin süresine, verildiği kuruma ve bulunduğunuz coğrafi bölgeye göre değişebilir. Ayrıca, eğitimlerin uluslararası bir hoca ile yapılması, yüzyüze eğitim olması sebebiyle oluşan maliyetler beden psikoterapi eğitim ücretleri fiyatlarını belirliyor. BAÇTE Beden Psikoterapisi Eğitim fiyatları için whatsapp ikonuna tıklamanız yeterlidir.

Genellikle, beden psikoterapi kursu diye ifade edilen eğitim içeriğine baktığımızda zihin duygu ve beden arasında olması gereken ilişki üzerinden beden ki çalışmalarla oluşmuş olan kopukluğu kursiyere çalışma öğretilir.Bu eğitim, kişinin duygu ve düşüncelerinin beden üzerindeki etkisini anlamasına ve bedenle bağlantısını kurmasına yardımcı olur. Bedene oturan yoğun korku kaygı öfke ve utanca çalışılır. Temel eğitim ve ileri düzey beden psikoterapi eğitimleri olmasına göre süreleri değişiyor. Temel eğitim dört modülden oluşur. Beden ile çalışılan birçok tekniği içeren eğitim programı, yüz yüze seanslara ek olarak ek okuma, grup çalışmaları ve danışmanlık da içerir.

Beden Psikoterapisi Eğitimi ile Somatik Deneyimleme eğitimi arasında farklılık oluşturan ihtiva farklılıkları nelerdir?
– Somatik Deneyimleme Amerika da olan bir güncel yaklaşımdır
– Beden Psikoterapisi Avrupa da olan kulanılan bir yaklaşımdir
– Somatik Deneyimleme genel kabul olarak bir terapi yöntemi görünür
– Beden Psikoterapisi geniş alanda bir psikoterapi yaklaşımıdır.
– Somatik Deneyimleme ön planda travma bedendeki etkileriyle çalışır
– Beden Psikoterapisi travma dışında, farklı bozukluklarla anksiyete,panik, depresyon ,cinsel bozukluklar, psikosomatik gibi bozukluklarla üç boyutla(beden-duygu-zihin) çalışır.
– Benzer teknikler hem Somatik Deneyimleme hem Beden psikoterapisi kullanılırsa da yaklaşımları ve değerlendirilmeleri farklıdır.

Duygu odaklı terapi eğitimi nedir?

Duygu odaklı terapi eğitimi, duygusal farkındalığı artırmaya yönelik bir terapi yöntemidir. DOT, kişinin duygularının anlamını anlamasına ve ifade etmesine yardımcı olur.

Duygu odaklı terapi eğitimi, kişinin duygusal dünyasını keşfetmek ve tanımak için kullanılır. Eğitim, kişinin duygularını ifade etmek ve düşünceleri, hisleri ve davranışları arasındaki bağlantıyı anlamak için çeşitli teknikler kullanır. Özellikle depresyon, kaygı, bağımlılık, ilişki sorunları ve benlik saygısı ile ilgili sorunları olan kişilere yardımcı olabilir.

Duygu odaklı terapi eğitimi, kişinin kendi duygusal dünyasını keşfetmesine yardımcı olmak için pratik egzersizler, gözlem ve farkındalık teknikleri içerir. Eğitim, kişinin duygularını tanımlamasını, ifade etmesini ve yönetmesini sağlar. Duygu odaklı terapi eğitimi, kişinin duygularının zihinsel ve fiziksel sağlık üzerindeki etkilerini de ele alır.

Duygu odaklı terapi eğitimi, birçok terapi yöntemi ile birlikte kullanılabilir. Eğitim, kişilerin duygusal sağlıklarını iyileştirmeye ve daha sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olur. Eğitim, kişinin duygusal dünyasını anlamak ve anlamlandırmak için bir araç olarak hizmet eder.

Somatik deneyimleme eğitimi nedir?

Somatik deneyimleme eğitimi, bedenin deneyimlenmesine dayalı bir terapi yöntemidir.. Somatik deneyimleme, bedenin bellek sistemi ve zihinsel süreçleri arasındaki bağlantıyı keşfetmeye odaklanır.

Eğitim, kişinin bedenin fiziksel hislerini, duygusal durumlarını ve duygusal tepkilerini fark etmesini sağlar. Somatik deneyimleme, kişilerin zihinsel ve duygusal sağlıklarını iyileştirmek için bir araç olarak hizmet eder.

Somatik deneyimleme eğitimi, beden farkındalığı, nefes egzersizleri, meditasyon ve somatik hareketler gibi teknikleri içerir. Eğitim, kişinin duygusal durumunu ve bedeninin fiziksel hislerini fark etmesine yardımcı olur. Somatik deneyimleme, kişinin bedenindeki gerilimi ve stresi azaltmaya yardımcı olur ve kişinin duygusal dünyasına bir perspektif sağlar.

Somatik deneyimleme eğitimi, özellikle travma sonrası stres bozukluğu, kaygı, depresyon ve diğer duygusal sorunları olan kişilere yardımcı olabilir. Eğitim, kişinin bedenini, zihin ve ruh arasındaki bağlantıyı anlamasına yardımcı olur ve kişinin daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesine katkı sağlar.

Beden psikoterapi eğitimi psikoloji sertifika programlarına dahil mi?

Evet beden psikoterapi eğitimimiz sonrasında Kosova Beden Psikoterapisi Derneği ve Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü onaylı “katılım sertifikası” verilmektedir.