Uluslararası Sertifikalı Pozitif Psikoterapi İleri Eğitimi

EĞİTİM DETAYLARI

Kontenjan : 25 / 25

7 Ekim 2022

09.00 - 19.00

8 Ay / 120 Saat

BAÇTE Eğitim Merkezi

2.400 TL + KDV

Eğitmenlerimiz :

Psikiyatrist Prof. Dr. Ebru Çakıcı, Dr. Öğretim Üyesi Gülşen Varlıklı, Psikolog & Psikoterapist Enver Çesko, Uluslararası Master Eğitmeni Dr. Sheyda Rafat

POZİTİF PSİKOTERAPİ NEDİR?

Bu eğitim sonunda talep eden katılımcılar uluslararası geçerliliği olan Dünya Pozitif Psikoterapi Birliği* ve/veya Üniversite** onaylı sertifika da alabilirler.

Pozitif Psikoterapi (PP); insancıl, psikodinamik ve davranışçı terapinin sentezi olup çatışmaların, sorunların pozitif yönlerine ağırlık veren kültürlerarası bir yaklaşımdır. Pozitif Psikoterapi’nin insana bakış açısı pozitiftir ve insanın dört temel kapasite ile gelişmeye müsait olduğuna inanır: fiziksel, zihinsel, sosyal ve manevi. Pozitif Psikoterapide ruhsal bozukluklar yeni ve olumlu bir şekilde yorumlanmaktadır. Pozitif Psikoterapide temel amaç bireyin asıl kapasitelerini geliştirmesine yardımcı olmak ve günlük yaşamında dengeyi sağlamasına yardımcı olmaktır. Pozitif Psikoterapide danışan belirli bir terapi sürecinden geçtikten sonra, sonlandırmadan önce, hem kendisi hem de ailesi ve çevresi için kendi kendine yardım süreçlerini kullanmak konusunda cesaretlendirilir. Bu noktada kişi, danışan rolünü bırakır ve kendi kendine yardım için kullanabileceği olanakların farkına varır. Pozitif Psikoterapi Eğitimi temel ve ileri eğitim aşamalarından oluşmaktadır. Temel Eğitim ve İleri (Master) Düzey Eğitimi olarak belirtilen iki eğitim aşaması bulunmaktadır. İleri Düzey Eğitiminin amacı; katılımcıların Pozitif Psikoterapi ve yöntemleri ile ilgili bilgilerini derinleştirmeleri ve psikoterapi uygulamalarında deneyim kazanmalarını sağlamaktır. Eğitimi veren eğitmen hocalar Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği tarafından uluslararası düzeyde eğitim verme konusunda yetkilendirilmiştir.

SÜRE

3 yıl sürecek olan eğitimin 2. yılının duyurusudur. Eğitimin 2. yılı 5 modül (her modül 3 gün) ve Kendini Tanıma modülünden (3 gün) oluşmaktadır. 

KİMLER KATILABİLİR?

Tıp, Psikoloji, Psikiyatri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmetler alanında 4 yıllık lisans eğitimlerinden herhangi birini ve Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi (200 saat) tamamlamış ve Wapp sertifikası olanlar eğitimlerimize kabul edilmektedir. 

SÜREÇ NASIL YAPILANDIRILIYOR?

Süreç 300 saat teorik eğitim, bireysel ve grup ile 100 saat kendini tanıma çalışması, 250 saat pratik çalışma ve 60 saat süpervizyon aşamalarından meydana gelmektedir. Her iki ayda üç tam gün olarak yürütülmektedir. Sabah saat 09.00 akşam 19.00 saatleri aralığında program ilerlemektedir. Program tarihleri daha önceden belirlenmiştir. Uluslararası Sertifikalı Pozitif Psikoterapi İleri Düzey eğitimi 3 yıl sürmekte olup toplam 710 akademik saatten oluşmaktadır. Ekim ayında başlayacak olan eğitimin 2. yılı 5 modül ( her modül 3 gün) ve Kendini Tanıma modülünden (3 gün) oluşmaktadır. Eğitimin tarihleri ve ücretlendirmesi 2.yıla aittir. 

Program tarihleri daha önceden belirlenmiştir:

 • Modül 1:    07-08-09 EKİM 2022
 • Modül 2:    23-24-25 ARALIK 2022 
 • Modül 3:    24-25-26 ŞUBAT 2023
 • Modül 4:    28-29-30 NİSAN 2023    
 • Modül 5:    09-10-11 HAZİRAN 2023

Kendini Tanıma Modülü: 20-21-22 OCAK 2023

KATILIMCILARDAN NE BEKLENİYOR?

Bu süreç kişinin hem meslek hayatına hem de kişisel sürecine katkı sağlamaktadır. Katılımcı grubun üyesi olarak Kişisel sürecine de katkı sağladığı bir bütünü oluşturmaktadır. Bu bütünlüğü kurum olarak çok önemsemekteyiz. Katılımcılardan eğitim sürecini aksatmadan, eğitim saatlerine gereken hassasiyet ve özeni göstermeleri beklenmektedir. Eğitimle beraber yoğun bir şekilde devam eden okuma sürecinde de gereken sorumluluğun hassasiyetle yerine getirilmesi istenmektedir. Katılımcının bu süreci gerekli koşulları sağlayarak tamamlayabileceğine öncelikle kendisinin inanması gerekmektedir. Kendine açık ve kendine bakmaya istekli olması önemlidir.

HER AY Kİ ÇALIŞMAYA KATILMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Bu süreç, bir bütünü oluşturduğu için katılım sağlanamayan her oturumda gerek katılımcıların birbiri ile gerekse eğitimin bütünlüğü açısından eksiklik oluşmaktadır. Her oturum birbiri ile ilintilenir. Bu durum hem eğitimci hem de katılımcılar açısından çok önemsenmektedir.

MODÜLLERDE ELE ALINAN TEMEL TEORİ BAŞLIKLARI

 • Modül 1: Psikoterapi Akımları
 • Modül 2: Terapötik İlişki
 • Modül 3: Pozitif Aile Terapisi
 • Modül 4: PPT Uygulamaları
 • Modül 5: PPT'de Bilimsel Araştırmalar
 • Kendini Tanıma 

PROGRAMIN SONUNDA BELGE VERİLİYOR MU?

Uluslararası geçerliliği olan Dünya Pozitif Psikoterapi Birliği onaylı belgeye almaya hak kazanılacaktır.

 • Modüller tamamlandıktan sonra işlenen konu başlıkları ve toplam saati belirten belge verilecektir.

Ayrıca;

Uluslararası “Pozitif Psikoterapist” sertifikasının alınması için katılımcıların yukarda bahsedilen 710 saatlik eğitimin tamamlanmasından sonra ilave olarak aşağıda belirtilen şatları gerçekleştirmeleri gerekir:

 • En az iki hocadan oluşan sınav jürisinin sözlü sınavından geçmek.
 • En az 20 sayfalık özgün bir master tezi hazırlamak.
 • 5 vaka için vaka raporu hazırlamak.

EĞİTİM PROGRAMINA KAYDIN TAMAMLANMASI İÇİN NE GEREKLİ?

 • Kısa CV,
 • Vesikalık bir resim,
 • Kayıt formunun doldurularak imzalanması,
 • İlk çalışma ücretinin tamamının ödenmesi
 • Mezuniyet Belgesi

KAYDIN TAMAMLANMAMASI DURUMUNDA NE OLUR?

Ön görüşme yapılmış ve programa kabul edilmiş olan kişinin kaydı, CV, vesikalık resim, kayıt formunun doldurularak imzalanması ve ilk çalışmanın ücretinin ödenmesi ile tamamlanmış sayılacaktır. Kaydın tamamlanmaması durumunda, sıradaki ön görüşmelerde programa kabul edilip kaydını tamamlayanlara yer verilecektir.

Ön görüşmeler kota dolana kadar devam edecektir. Başvurular, başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.

ÖDEME NASIL YAPILIYOR?

Program 7 taksit şeklinde ücretlendirilmiş olup her bir taksit 2400 TL + KDV şeklindedir.

Eğitim Kayıt Formu

Tüm Eğitim Kayıtları