Uluslararası Sertifikalı Pozitif Psikoterapi Temel Eğitim Org.


ULUSLARARASI SERTİFİKALI

POZİTİF PSİKOTERAPİ

TEMEL DÜZEY EĞİTİMİ

Bu eğitim sonunda talep eden katılımcılar uluslararası geçerliliği olan Dünya Pozitif Psikoterapi Birliği* ve/veya Üniversite** onaylı sertifika da alabilirler.

Pozitif Psikoterapi (PP); insancıl, psikodinamik ve davranışçı terapinin sentezi olup çatışmaların, sorunların pozitif yönlerine ağırlık veren kültürlerarası bir yaklaşımdır. Pozitif Psikoterapi’nin insana bakış açısı pozitiftir ve insanın dört temel kapasite ile gelişmeye müsait olduğuna inanır: fiziksel, zihinsel, sosyal ve manevi. Pozitif Psikoterapide ruhsal bozukluklar yeni ve olumlu bir şekilde yorumlanmaktadır. Pozitif Psikoterapide temel amaç bireyin asıl kapasitelerini geliştirmesine yardımcı olmak ve günlük yaşamında dengeyi sağlamasına yardımcı olmaktır. Pozitif Psikoterapide danışan belirli bir terapi sürecinden geçtikten sonra, sonlandırmadan önce, hem kendisi hem de ailesi ve çevresi için kendi kendine yardım süreçlerini kullanmak konusunda cesaretlendirilir. Bu noktada kişi, danışan rolünü bırakır ve kendi kendine yardım için kullanabileceği olanakların farkına varır.

Eğitim programının teorik kısmında Pozitif Psikoterapinin insana bakışı, sadece semptomlara değil kişinin sahip olduğu gerçek yetenekler ve baş etme gücünü ele alışı, denge modeli ve strese dört farklı reaksiyon tipi, mevcut çatışmanın ardındaki eski yaşam deneyimlerine dayanan temel çatışmanın değerlendirilmesi, psikopatolojinin kavramsallaştırılması, bir terapi seansının ve terapi sürecinin planlanması ve bazı teknikler verilmektedir.

Kendini tanıma psikoterapi eğitimlerinin vazgeçilmez kısmıdır. Terapist kendisini hem psişik yapının işleyişi, reaksiyonlarını anlamada detaylı inceleyebileceği bir örnek olarak kullanır, hem de terapi sırasında hastayla olan etkileşiminde hastayı daha iyi kavramasını sağlayacak bir araç olarak. Bu eğitim programında da kendini tanımaya dönük egzersizler hem terapist adaylarına bu anlamda katkı koymakta hem de verilen teorik bilginin uygulama yoluyla daha iyi kavranmasına imkan vermektedir.

Her modül de teorik bilginin yanı sıra katılımcılara pratikte hemen uygulamaya başlayabilecekleri teknik ve araçlar verilmektedir. Bu teknik ve araçları katılımcıların eğitim sırasında rol-oyunu ile hasta-terapist rollerinde birbirleri üzerinde deneme şansı olmaktadır, modül  aralarında ise teknik ve araçları hastalarına ya da çevrelerindekilere uygulamaları ve bir sonraki modülde zorlandıkları noktalarla ilgili süpervizyon almaları sağlanmaktadır. Her modül de ayrıca kendini tanımaya dönük egzersizler yapılmaktadır. Eğitimi veren eğitmen hocalar Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği tarafından uluslararası düzeyde eğitim verme konusunda yetkilendirilmiştir. 

EĞİTMENLERİMİZ

Uzm. Psk. Dan. Belkıs Edige SERDENGEÇTİ

Prof.Dr./Psikiyatrist Ebru ÇAKICI

MODÜLLERDE ELE ALINAN TEMEL TEORİ BAŞLIKLARI

Modül 1: PPT'nin Tanıtımı

 • Pozitif Psikoterapi: Tanımı, Tarihçesi, Eğitim Modeli
 • Pozitif Psikoterapinin 3 Temel İlkesi
 • İnsanın Pozitif Kavramsallaştırması: "Positium" Kavramı
 • Transkültürel Yaklaşım: Çok Kültürlü Bir Dünyada Yaşamanın Zorlukları ve Yararları
 • Denge Modeli
 • Hikaye, Atasözü ve Fıkraların Terapide Kullanımı
 • Gerçek Çatışma: Çatışmaya Tepki Verebilme Yeteneği
 • Anahtar Çatışma: Nezaket ve Dürüstlük Dengesi
 • Etkileşim Basamakları
 • Terapinin 5 Aşaması ve Kendi Kendine Yardım

Modül 2: Pozitif Psikoterapi'de Çatışma Çözme Yetenkler

 • Önceki Modülün Kısaca Gözden Geçirilmesi
 • Kısaca Yaşantımızda PPT'nin Kullanımın Yansımaları
 • Denge Modeli
 • Gelişim Potansiyelleri Olarak Temel Yetenekler: Farklılaşma Analiz Envanteri (FAE)
 • Mikrotravma Kavramı ve Çatışmanın İçeriği
 • Temel Çatışma-Gerçek Çatışma-Anahtar Çatışma
 • Yetenekler
 • Grup Çalışması İçinde Deneyimleme, Süpervizyon ve Vaka Çalışması

Modül 3: Etkileşim Basamakları: Terapist-Danışan İlişkisi

 • Önceki Modülün Kısaca Gözden Geçirilmesi
 • Kişisel Yaşantımızda PPT'nin Kullanımının Yansımaları
 • Etkileşimin 3 Basamağı
 • Pozitif Psikoterapist-Danışan İlişkisi
 • Terapide 5 Aşama: Gözlem, Envanter Alma, Cesaretlendirme, Sözelleştirme ve Hedeflerin Genişletilmesi
 • Grup Çalışması İçinde Deneyimleme, Süpervizyon ve Vaka Çalışması

Modül 4: Hikayeler ve Metaforların Pozitif Psikoterapi'de Kullanımı

 • Önceki Modülün Kısaca Gözden Geçirilmesi
 • Kişisel Yaşantımızda PPT'nin Kullanımının Yansımaları
 • Pozitif Psikoterapide Çatışma Çözmede Metaforların, Hikayelerin, Atasözlerin ve Fıkraların Kullanımı
 • Grup Çalışması İçinde Deneyimleme, Süpervizyon ve Vaka Çalışması 

Modül 5: Pozitif Aile Terapisi

 • Kişisel ve Profesyonel Yaşantımızda PPT'nin Kullanımının Yansımaları
 • Aile Danışmanlığı Süreci
 • Pozitif Aile Terapisi'nin Tanıtımı: PAT Nedir? PAT'ın Temel Özellikleri
 • Denge Modeli ve Model Boyutları
 • 5 Evreli Terapi Süreci
 • Grup Çalışması İçinde Deneyimleme, Süpervizyon ve Vaka Çalışması

SÜRE

8 ay (5 modül)

KİMLER KATILABİLİR?

Doktor, Psikiyatri Uzmanları ve Asistanlar ve Psikoloji, PDR, bu bölümlerde 4.sınıf öğrencileri ve mezunları, yüksek lisans veya doktora yapanlar eğitimlerimize kabul edilmektedir.

SÜREÇ NASIL YAPILANDIRILIYOR?

Süreç teori, kendini tanıma, okuma-ödev, grup intervizyonu gibi aşamalardan meydana gelmektedir. 150 saat teori  ve kendini tanıma + 20 saat okuma-ödev + 30 saat grup intervizyon  şeklinde gerçekleşmektedir.

Sabah saat 09:00 akşam 18:00 saatleri aralığında program ilerlemektedir.

Program tarihleri daha önceden belirlenmiştir.

Temel eğitim toplam 130 akademik saat  3+3+3+3+3 günlük 5 modül şeklindedir.

Modül 1:       11-12-13 MART 2022

Modül 2:       13-14-15 MAYIS 2022

Modül 3:       10-11-12 HAZİRAN 2022 

Modül 4:       9-10-11 EYLÜL 2022     

Modül 5:       30 EYLÜL 1-2  EKİM  2022

KATILIMCILARDAN NE BEKLENİYOR?

Bu süreç kişinin hem meslek hayatına hem de kişisel sürecine katkı sağlamaktadır. Katılımcı grubun üyesi olarak Kişisel sürecine de katkı sağladığı bir bütünü oluşturmaktadır. Bu bütünlüğü kurum olarak çok önemsemekteyiz. Katılımcılardan eğitim sürecini aksatmadan, eğitim saatlerine gereken hassasiyet ve özeni göstermeleri beklenmektedir. Eğitimle beraber yoğun bir şekilde devam eden okuma sürecinde de gereken sorumluluğun hassasiyetle yerine getirilmesi istenmektedir. Katılımcının bu süreci gerekli koşulları sağlayarak tamamlayabileceğine öncelikle kendisinin inanması gerekmektedir. Kendine açık ve kendine bakmaya istekli olması önemlidir.

HER AY Kİ ÇALIŞMAYA KATILMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Bu süreç, bir bütünü oluşturduğu için katılım sağlanamayan her oturumda gerek katılımcıların birbiri ile gerekse eğitimin bütünlüğü açısından eksiklik oluşmaktadır. Her oturum birbiri ile ilintilenir. Bu durum hem eğitimci hem de katılımcılar açısından çok önemsenmektedir.

ÖDEME NASIL YAPILIYOR?

Program 6 taksit şeklinde ücretlendirilmiş olup her bir taksit 1200 TL + KDV şeklindedir.

EĞİTİM PROGRAMINA KAYDIN TAMAMLANMASI İÇİN NE GEREKLİ?

 • Kısa CV,
 • Vesikalık bir resim,
 • Kayıt formunun doldurularak imzalanması,
 • İlk çalışma ücretinin tamamının ödenmesi
 • Mezuniyet Belgesi

KAYDIN TAMAMLANMAMASI DURUMUNDA NE OLUR?

Ön görüşme yapılmış ve programa kabul edilmiş olan kişinin kaydı, CV, vesikalık resim, kayıt formunun doldurularak imzalanması ve ilk çalışmanın ücretinin ödenmesi ile tamamlanmış sayılacaktır. Kaydın tamamlanmaması durumunda, sıradaki ön görüşmelerde programa kabul edilip kaydını tamamlayanlara yer verilecektir.

Ön görüşmeler kota dolana kadar devam edecektir. Başvurular, başvuru sırasına göre değerlendirilecektir. 

PROGRAMIN SONUNDA BELGE VERİLİYOR MU?

Uluslararası geçerliliği olan Dünya Pozitif Psikoterapi Birliği onaylı belgeye almaya hak kazanılacaktır.

Not:Bu belgeyi 150 saat eğitmenlerle çalışma, ödev teslimi ve intervizyon çalışmasını tamamlayan öğrenciler temel eğitim sertifikasını ek ücret ödeyerek Dünya Pozitif Psikoterapi Birliğinden (www.positum.org) alabileceklerdir.

 Eğitim Süreci : 8 ay

Tarih : 03.11.2022

Ödeme : 1200,00 TL + KDV

Kişi : 25 kişiye kadar

  

Randevu Talep Formu