6.G.O.P.P Eğitimi devam ediyor (25-26 Kasım)

BACTE Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü'nün düzenlediği Gelişim Odaklı Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi yeni modülleriyle devam ediyor.

 

Eğitimin AMAÇ ve HEDEFİ: Alanda çalışan profesyonellere Gelişim Odaklı Psikodinamik Psikoterapi Yaklaşımı kuramlarını, terapi modellerini ve belli teknikleri öğreterek Gelişim Odaklı Psikodinamik Psikoterapi yaklaşımını katılımcıların mesleki uzmanlıklarına göre kendi günlük çalışmalarında uygulamalarını sağlamak ve bu anlamda gereken becerileri kazandırmak ve geliştirmektir.

EĞİTİM PROGRAMI:A) Teorik Eğitim(1 YIL),B) Formülasyon (6 AY),

C) Süpervizyon (6 ay)

Eğitim içeriği:

A) Eğitimde Anlatılacak Konular –Teorik Eğitim- (1 YIL):

1)      Danışma ve Psikoterapide İlk Görüşme teknikleri

2)      DSM-İV kriterlerine göre tanı koymak

3)      Freud’un Psiköseksüel Kuramı

4)      Erik Erikson’nunn Psikotoplumsal Gelişim Evreleri

5)      Mahler’in Gelişim Kuramı

6)      Stern’nin Gelişim Kuramı

7)      Davranışçı ve Bilişsel Kuramlar

8)      Dürtü Çatışma Kuramı

9)      Bowlby’nin Bağlanma Kuramı açısından Gelişim

10)  Ego Kuramı

11)  Nesne İlişkileri Kuramı

12)  Masterson’nin Kuramı

13)  Kendilik Kuramı

14)  Transaksıyonel Analiz

15)  Zihinselleştirme Kuramı

16)  Nörobiyolojik Kuram

17)  İlişkisel Psikoterapi

18)  Aktarım Odaklı Psikoterapi

19)  Duygu Odaklı Psikoterapi

20)  Süreli Sınırlı Dinamik Psikoterapi

21)  Aile ve Çift Terapileri

22)  Entegratif Yoğunlaştırılmış Psikoterapi yaklaşımı

B) Formülasyon (6 AY)

Dsm V’e göre tanı, entegratif psikoterapi yaklaşımına ve psikodinamik psikoterapiye göre bir formülasyon yapılır. Masterson ve Aktarım Odaklı Terapiye göre kişilik bozukluklarının fromülasyonu yapılır.
C) Süpervizyon (6 AY)

SERTİFİKASYON

Katılımcılara ‘Teorik Eğitim’, ‘Formülasyon’ ve ‘Süpervizyon’ aşamalarının her birinin sonunda bu aşamaları bitirdiklerine ilişkin bir BACTE Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü onaylı katılım belgesi  ile tüm eğitimin sonunda tüm aşamaları içeren Gelişim Odaklı Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi Sertifikası verilecektir.

Randevu Talep Formu