Virginia Satir IV.Modül Eğitimi

BAÇTE Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü

Birey, çift ve aile terapilerinde

‘’VIRGINIA SATIR’’ MODELI

Eğitim Adi:

Birey, Çift ve Aile Terapilerinde Virginia Satir Modeli

Eğitim Süresi:

Eğitmen:

200 Saat- (5 Modül)

Patricia BRAGG

Amaçlar:

Birey, Çift ve Aile Terapileri alanında çalışan uzmanların Virginia Satir Modeli’ nin kullanarak dönüşümse aile ve birey yapılanları, içsel ve dışsal uyum oryantasyonunu sağlamak, bireysel ve duygusal kapasite güçlendirme, kişilerarası uyum sağlayabilme konularında yetkinliklerini artırabilmeleri amaçlanmaktadır.

 

Eğitim İçeriği;

 

 

 

 

 

Satir’in Modeline genel bir bakış:

 · Satir’in felsefesini anlama

 · ‘Tam Bir insan’ olmaya başlama

 · Dünyayı algılama yolları

 · Terapide kendiliği kullanma

 1. Bas etme tutumları ve savunmaları

· Tanı, değerlendirme ve değişimi planlama için bas etme tutumlarını kullanma

       · Uyuma giden adımları anlama

       · Hayatta kalma temelli bas etmeden denge ve büyümeye doğru dönüştürücü tepkiler

2. Kaos: Değişim sürecinde beklendik bir bilesen olarak kaosla ilgilenme

3. Öğrenme Üçlüsü: Devem eden öğrenme sürecinde temel olarak aile birimini anahtar olarak kullanma

4. Kişiyi/Aileyi/Örgütü Haritalandırma

        · Aile Haritalandırması: İnançların, kuralların ve değerlerin kalıpları ile yasamın olaylarının kronolojisini keşfetmek için iki kuşak aile haritasını kullanmak

        · Ebeveynleri ve büyük ebeveynleri/diğerlerini insan olarak görmeyi öğrenme

5. Aile Kuralları: Bir kılavuz içerisinde aile ‘kurallarını’ belirlemek ve dönüştürmek

 6. Etkileşimlerin içerikleri

        · Bütün etkileşimlerin yedi temel içeriğini belirleme

        · İletişimi ve uyumu arttırmak için müdahaleleri planlama

 7. ‘Buzdağı’

        · Özlemi ortaya çıkarma · Beklentiler

        · Algılar

        · Hisler

        · Hisler hakkındaki hisler

        · Bas etme becerileri

        · Yeni olasılıkları beraberinde getirmek için kendilik ile ilgili inançları dönüştürmek

8. Sekil verme katilimce grup içerisinden gelen örnekler kullanılarak gösterilecektir.

        · Kısaltılan/özetlenen aileyi yeniden yapılandırma

Planlama; Eğitim 5 Modülden Oluşmaktadır

 • Modül; Virginia Satir Modülünün Temelleri

 

 • II.Modül; Çiftler ve Aileler İçin Satir Modelin İletişim Sürecinde Yetkinliği Geliştirmek

 

 • III.Modül; Bir Bütün Olarak Danışanı Anlamak

 

 • IV.Modül; ileri Düzey Aileyi Keşfetmek

 

 • V.Modül; Aileye Sekil Vermek ve Yeniden Yapılandırmak

Modül İçerikleri;

 • I.Modül; Virginia Satir Modülünün Temelleri

 · Satir’in felsefesini anlama

 · ‘Tam Bir insan’ olmaya başlama

 · Dünyayı algılama yolları

 · Terapide kendiliği kullanma

 

 •  II.Modül; Çiftler ve Aileler İçin Satir Modelin İletişim Sürecinde Yetkinliği Geliştirmek

• Sıcaklık Okuma Modelini Kullanma 
• Çiftler ve Aileler ile birlikte İletişim Modelini Kullanma 
• Basa Çıkma tutumları – Derinlemesine Bir Anlayış 
• Etkileşimin Bileşenleri 
• Öfke ile Basa Çıkmak 
• Temel Becerilerin Pratik Yapılması / Uygulanması 

 

 • III.Modül; Bir Bütün Olarak Danışanı Anlamak

· Buz Daği Modelini Kullanma da Becerileri Geliştirmek

· Buz Dağini Aile Haritası ile ilişkilendirmek/ilişki kurmak

· Danışmada Kendiliği Kullanmak

· Terapistin Rolü

· Uyumlu Olmak: Düşük Öz-Saygının ve “Karanlık” Duyguların: -korku, öfke, incinme, güçsüzlük- Üstesinden Gelmek/İlgilenmek (Delin İth.)

 

 • IV.Modül; ileri Düzey Aileyi Keşfetmek

• Multi-Kuşak Aile Sistemini Anlamak
• Bas Etme Tutumları ve Uyumla Birlikte Daha Derine İnmek
• Değişimdeki Mevcut Bariyerleri Anlamak İçin Aile Kurallarını Keşfetmek

• Karşılanmamış Beklentilerin –öfke ve depresyonun kaynağının-Üstesinden Gelmek

 

 • V.Modül; Aileye Sekil Vermek ve Yeniden Yapılandırmak

• Heykele (Sulpta) Karar Verme

• Rol Oyuncularını Kullanma

• Rehberliği Dengeleme ve “Yıldızı” Takip Etme
• Bitirme

• Bilgilendirme ve Sonrasında Takip

 

Kazanımları:

 • Virginia Satir’in kuramını ve terapi yöntemlerini öğrenerek mesleki yetkinlik artısı elde etmek
 • Aile Kuralları, Basa Çıkma Tutumları ve Karşılanmamış Beklentilerle İlgilenme/Uğraşma hakkındaki bilgi birikimlerini ve becerilerini derinleştirmek.
 • Uyumlu olmayı kullanma ile öfke ve depresyonun ana nedenlerini anlamada artan bir beceri gelişimi.
 • Deneysel öğrenmeye katilim ve bu teknikleri pratik etme.
 • Aile Dönüşümü ve ilişkisel yapılandırma alanında teorik ve uygulamalı kazanımlar elde edilecek.

İletişim:

                  0212 212 61 71- info@bireyailecocuk.com

 

Randevu Talep Formu