Anne-Baba Tutumları

Anne ve babanın psikolojik yapıları, deneyim ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişen, çocuğa yansıtılan davranışlardır.

Anne babanın ruh sağlığı, onların yetiştirilme şekilleri, ihtiyaçlarını karşılama biçimleri, tecrübelerini hayat içerisinde aktıve etme tutumları çocukları etkiler. Anne ve babanın hangi yaşlarda evlendiği, fiziksel ve psikolojik bir olgunlukla beraber; birey olma, aile olma ve çocuk sahibi olma bilincinin tam oluşmaması anne –baba tutumlarına ve çocuğun psikolojik gelişimine etkide bulunur. Erken yaşta yapılan evlilikler (ergenlik çağı) sonucu çocuk sahibi olma birey olma ve evlilik acemiliğiyle birlikte çocuğu ihmal etme ve evlilik problemlerini yaşama durumlarını beraberinde getirebilir. Çocuk, birbirlerinin ihtiyaçlarını fark eden, gidermeye çalışan, karşılıklı saygı ve anlayışla ilerleyen bir evlilik içerisinde kendini güvende hisseder ebeveynlerin her birisiyle olumlu iletişim ve ilişkiler kurar. Bunun tam tersi durumlarda çocuk psikolojik gelişiminde aksaklıklarla karşı karşıya kalabilir.

Özellikle ülkemizde sıklıkla rastlanan erkek çocuk beklentisi cinsiyet tutumlarında farklılıklar oluşmasına neden olabilir. Çocuğun yapısal özelliklerinin olması gerekenden fazla önem ya da az değerle karşı karşıya kalabilir, farkında olmadan çocuğa taşıyamayacağı görevler verilebilir, çocuğun kendilik (benlik) algısında yaralanmalara yol açabilir. Plansız ya da planlamış çocuk olma sahibi olma; onu reddetme, istemsiz karşılıklar verme çocukda ruhsal yaralanmalar açmakla birlikte kimlik oluşumunda derinden izler bırakabilir.

Aile içerisinde bir ebevyn kaybının yaşanması sonucu diğer ebeveyn kendi yaşını sağlıklı yaşayamadığı takdirde bu tutumlarla çocukta altından kalkmakta çok zorlanacağı bir periyodun içine girmiş olabilir ve ruhsal gelişiminde aksaklıklar yaşayabilir.Anne ve baba çocuğa sınır konulmadan aşırı sevgi verip, her dediği yapılıp, disiplin yoksunluğuyla büyütülürse çocukta belli başlı gelişimsel aksaklıklar görülür. Bu aksaklıklarda ileride suça yönelik bir yapılanma oluşmasına zemin hazırlar keza sevgi yoksunluğuyla büyütülmüş, ihtiyaçları zamanında giderilmemiş, yök sayılmış ve zaman ayrılmamış, aşırı sınır çizilmiş çocuklarda bu anne ve baba tutumlarından zarar görürler.

Randevu Talep Formu