Çocuklara Yönelik Danışmanlık ve psikoterapiler

Çocuklarımız, doğumdan itibaren sağ beyinden sağ beyine özellikle anne ve sonrasında diğer bakıcılar (baba, anneanne-babaanne, kardeşler vs.) etkileşimle çocuğun ruhsal gelişiminde en önemli yeri almaktadırlar. Bu sebepten dolayı biz anneler, babalar üzerimizde ruhsal olarak taşıdığımız ve bazen de farkında olmadığımız olumlu-olumsuz birçok özelliğimizi çocuklarımıza aktarmaktayız. Bir yandan da karşılıklı olarak etkileşimle çocuklarımızın ruhsal gelişim yaşlarında ya onları ruhsal olarak geliştiren, onlarla olumlu bir eşliği yaşarız ya da etkileşimde bir şeyler eksik kaldığı için çocukların gelişimiyle ilgili bazı sorunların olduğu bir durum oluşur.

 

Biz, anne-baba-çocuk (lar) ile beraber çalışarak bir taraftan bu eksiği çocuklarla yürütülen çalışmalarla onardığımız, bir taraftan da bu onarımın nasıl yapıldığını anne ve babaya da öğrettiğimiz, bilinçlendirdiğimiz, eğitim verdiğimiz bir süreçte yürütürüz.

 

Ayrıca, belirli bir şikayeti ve sorunu olmayan çocuklarla da onların kişisel gelişimlerini had safhaya çıkaran ve aileleri eğiten, bilinçli olmalarını sağlayan drama, sanat terapisi (art therapy), hikaye yazma grup çalışmaları da yapılmaktadır.

Randevu Talep Formu