Ders Başarısızlığı

Çocuğun okuldaki performansına ve ders başarısına etki eden bir çok psikolojik, fizyolojik ve sosyolojik bir çok etmen vardır. Çocuğun öğrenimindeki en belirgin etmen zeka kapasitesi; anlatılana anlayabilme, okuduğunu anlayabilme, aktarabilme, akılda tutabilme, yetilerini barındırmasını sağlar. Zekanın belirli bir seviyeye gelmesine doğumsal özellikler ve çevresel şartlar etki eder.

Belirli zeka kapasitesi olmasına rağmen ders başarısızlığı yaşayan çocuklarda ise psikolojik ve sosyolojik durumlardan söz edebiliriz. Çocukların okul sonrası kendisinde sorumluluk hissedip ders çalışma planlamaları ve gerekli hazırlıkları gerçekleştirmek aile ve öğretmenlerinin koordineli ve dengeli yaklaşımları sayesinde çok pozitif sonuçlar verebilir.

Çocuğun ders başarısızlığı nedenleri arasında psikolojik bozuklukları olması da olabilir. Orn: depresyon, kaygı bozukluğu, madde bağımlılığı, uyum bozuklukları, psiko-sosyal etkenler.

Ders başarısızlığı olan çocukların akranlarıyla kıyaslanmadan, yök sayılmadan, özgüven kaybına uğratılmadan, başarısı için yönlendirilmesi önemlidir. Bu yönlendirmeler yapılırken de çocuğun kendilik özellikleri, becerileri, yaşadıkları, tecrübeleri, bir birey olmak adına hayatta verdiği uğraşlar yok sayılmamalıdır.

Aşırı ilgi ve ilgisizlik durumlarıda çocuğun derslerindeki başarı devamlılığını negatif etkileyebilmektedir. Önemli olan anne ve babaların çocukların ihtiyacı olan zamanı ayırabilmesi ve gerekli önlemleri alabilmesidir.

Çocuğun okula gitmek istememesi, okul, öğretmen, arkadaşları ile ilgili değişik bahaneler söylemesi, bedensel yakınmalar ile aileye yakınması, ders çalışmak istememesi, son zamanlarda okul arkadaşlarından uzaklaşması,ilgisinin ve algısının içerisinde okulla ile ilgili çok şey bulunmaması,sabah okula gitmek için kalkmakta zorlanması, okula gitmemek için sıradan bahaneler sunması, okul ile ilgili bazı sorunların olduğunun göstergesidir.

Randevu Talep Formu