Sınav Kaygısı

Kaygı, hayatın içerisinde var olan yaşanılması en doğal ve kaçınılmaz duygulardan birisidir. Aşırı düzeyde yaşanmadığı, bireyin yaşamsal ve işlevsel aksaklıklar yaşamasına yol açmadığı sürece, bireyi motive edip hedefe yönlendiren bir güçtür. Baş edilemez düzeye çıktığı zaman da bireyin hayatını olumsuz etkileyen bir engel halini alır.

Sınav kaygısı: sınavdan günlerce hatta aylar önceden kişide başarılı olamama düşüncesiyle ve kaygısıyla ortaya çıkar. Bu kaygı sınava çalışma konsantrasyonunu, yaşamsal aktivitelerini, sosyal aktivitelerini olumsuz yönde etkiler. Sadece sınav öncesinde değil sınav esnasında da aşırı heyecan ve bununla birlikte oluşabilecek olan duygusal ve fiziksel belirtilerde sınav performansını dolayısıyla başarı sonucunu etkileyebilir.

Sınavın düşünüldüğü ya da sınav zamanında; karın bölgesinde huzursuzluk, düzensiz kalp atışları, baş ağrısı, aşırı terleme, soğuk terleme, titreme, ellerde uyuşma, baş dönmesi ve bayılma hissi gibi fiziksel belirtiler görülebilir. Sınav zamanlarını çekilmez, korkulu bir rüya olarak görünmesi; başarısız olacağım korkusu, yetersizlik hissi, tamamen olumsuz yargılar konsantrasyon güçlüğüyle beraber, iyi çalışmasına rağmen hiçbir şey bilmediğini ve hatırlayamadığını düşünmek, panik hissi, aşırı sınırlılık, huzursuzluk, sıkkınlık, bunaltı, sınav sırasında düşünememe gibi belirtiler de duygusal belirtiler arasında yer alabilir.

Bu durumlara ek olarak yeterince çalışmadığı için kendini suçlama, yetersiz hissetme, çevresini ve ailesini hayal kırıklığına uğratacağım gibi kaygı ve düşünceler ortaya çıkmakta ve bu kaygılar bireyin sınav için gerekli hazırlıkları yapmaktan uzaklaştırmakta, ilgisizleştirmekte , tedirginlik duygusunun artmasına neden olmaktadır.

Randevu Talep Formu