Yalan Söyleme

3-7 yaş döneminin özelliklerinden olan gerçek dünya ve hayal dünyasını ayırt edememe, soyut ve somut kavram algısının zihinde tam oturmamış olması ve iç içe geçme durumu, bu dönemdeki çocukların oynadıkları oyunlar içerisinde gözlenir. Bu dönemde çocuğun gelişen Psiko-Sosyal yapısı ve hayal dünyası göz önünde bulunarak gerçek dışı ve hayal ürünü söylediklerini ‘yalan ‘ olarak nitelendirmek doğru bir anlayış değildir. 7 yaş civar ve sonrasında soyut kavram bilinci oluşmaya başlamakta ve 11 yaş (ve sonrası) gerçeklik muhakemesi yapılabilmeye başlanmaktadır.

Çocuklar gelişim evrelerine ve içinde bulundukları çevreye göre bir çok farklı nedenle yalan söyleyebilirler. 7 yaş öncesi çocukların ruhsal gelişiminde çocuk; dikkat çekmek istemiyle, hayal ürünü düşünceleri uygulamak istemi ve oyunda kullanma arzusu nedeniyle yalan söylemek amacı olmaksızın gerçek dışı konuşabilirler. Bu evredeki çocuklara yalan sözcüğünü telaffuz etmek yerine gerçekliğe en uygun ve onların anlayabileceği en doğru şekilde ifade etmek gerekir.

7 yaş ve sonrası dönemlerde çocuklar edindikleri gelişimsel tecrübeler, aile içi iletişim, ebevynlerin çocuğun ihtiyaçlarını fark edip ve giderme şekilleri, çevre içerisinde kardeş ya da çocuk bulunması çocuğun yalana başvurma nedenleri arasında sayılabilir. İhtiyaçlarının doğal yöntemlerle giderilmediğini fark eden, istediği sevgiyi ve ilgiyi gerekli kişilerden alamayan, okul ve arkadaş çevresinde kendini gerçekleştirmesine izin verilemeyen çocuklarda yalan konuşma gereksinimi ortaya çıkabilmektedir ayrıca hiperaktivitesi olan çocuklar da konstantre olmak, sabır gösterebilmek, karşıdakini dinlemek ya da kendini dinletebilmek zor olduğu için yalan konuşma isteği görülebilmektedir.

Çocuk belirli yaş kategorilerinde aileiçi iletişime tepki vermek için, ebeveyn- çocuk ilişkisinde uyarıda bulunmak için, çevrede kendisine yer edinmek ve bireysel tatminin gerçekleştirmek için yalan söyleyebilir. Çocukların söyledikleri yalanların iyi analiz edilerek sebebini anlamaya çalışmak gereklidir.

Randevu Talep Formu