Beden Psikoterapisi 1. Düzey Eğitimi

EĞİTİM DETAYLARI

Kontenjan : 10 / 25

6 Mayıs 2023

09.00 - 18.00

4 Modül / 90 Saat

BAÇTE Eğitim Merkezi

5 Taksit x 180 €

Eğitmenlerimiz :

Enver ÇESKO / Uzman Psikolog & Psikoterapist

BEDEN PSİKOTERAPİSİ NEDİR?

Beden Psikoterapisi Wilhelm Reich’ın psikanalitik çalışmalarından ortaya çıkan bir zihin-beden teorisi olarak da adlandırılabilir. Bunun yanında psikanalizin yalnız Freud’un teorileriyle sınırlı kalmaması gibi Beden Psikoterapisi’nde de zaman içerisinde Reich’ın teorilerinin yanısıra birçok farklı modalite ortaya çıkmıştır: Biyoenerjetik, Radiks (Kök Enerji), Zihin-Beden Tıbbı (Mind-Body Medicine), Çekirdek Enerji, Biyosentez, Biyoenerjetik, BedenYazgıları (Body Scripts) bunlardan bazılarıdır. Beden Psikoterapisi bedende somut bir hal almış tüm zihin ve psişe mesajlarını açıklamaya yönelik olan disiplinlerarası bir yaklaşımdır. Psikodinamik, insancıl ve bilişsel yaklaşımları bütünleştirerek çalışan Beden Psikoterapistleri zihni, bedeni ve ruhu bir bütün olarak ele alırlar. Beden Psikoterapisinde kullanılan teknikler oldukça çeşitlidir: Duygusal deşarj uygulamaları, şarj egzersizleri, gevşeme teknikleri, meditasyon, yoga, sıkışan duyguları çözmek için kullanılan lokal masaj teknikleri, sanat terapisi uygulamaları vb.

BEDEN TERAPİSİ NASIL VE NEREDE KULLANILIR?

Beden Psikoterapisine göre rahatsızlık yaşayan kişiler çoğunlukla kendi bedenlerini ihmal ederler ve duygularını bastırırlar. Bunun sonucunda duygusal tıkanıklık yaşarlar. Her tıkanıklık bedende bir öfke yaratır ve bu da hastalığa yol açar. Bu durumda insan bedenini de hastalanmış hissedebilir. Beden Psikoterapisti danışanın bu bastırılmış duygularını gevşetmesinde ve bunları beden diliyle ifade etmesinde ona yardımcı olur ve duygusal tıkanıkları gidermeye çalışır. Daha çok kaygı, korku, öfke ve üzüntü gibi bloke olmuş duygular üzerine odaklanılmaktadır. Beden Psikoterapisi yaygın olarak kullanılan bir psikoterapi yöntemidir. Özellikle, kaygı bozukluklarında, travma sonrası stres bozukluklarında (PTSD), yoğun strese maruz kalan kişilerde, nevrotik yapıya sahip kişilerde, obsesif kompülsif bozuklukta (OCD), depresyonda, cinsel işlev bozuklukları ve psikosomatik bozukluklarda oldukça iyi sonuçlar veren etkili bir yöntemdir. Bununla birlikte Beden Psikoterapisi, psikolojik denge bozukluklarında, borderline bozukluklarda, psikotik hastalarda belirli özel tekniklerin uygulanmasıyla birlikte iyi sonuçlar vermektedir.  

SÜRE

 • 1. Modül: 6-7 Mayıs 2023
 • 2. Modül: 3-4 Haziran 2023
 • 3. Modül: 16-17 Eylül 2023
 • 4. Modül: 21-22 Ekim 2023

MODÜLLERİN İÇERİKLERİ VE TARİHLERİ

1.Modül: 6-7 Mayıs 2023

 • Beden Psikoterapinin Tanıtımı
 • Birinci egzersiz - “SolunumTekniği
 • Beden Algısı-7 Segmentle Çalışım Teknikleri
 • Beden Psikoterapinin Modaliteleri: Radix Eğıitimi,
 • Mind-Body Medicine Eğitimi, Duygularla çalışma
 • Uygulama Çalışması: İkinci egzersiz- Merkezi
 • Tekniği-Sesli Egzersizler-Korkularla Çalışma Tekniği
 • Uygulama Çalışması: Üçüncü egzersiz - Gevşeme Egzersizi-Güneşi selamlama-Beden Masajı
 • Uygulama Çalışması: Dördüncü egzersiz – Stresi Deşarj Etmeme Yönelik Çeşitli Pozisyonlarda Egzersizler
 • Yapisal RadixEğitimi-UygulamalıDers
 • 5 aşamalı çalışma: Hazırlanma(Warm up), Enerji akışı(Pulsation), Geçiş (Transition), Boşalma(Dis carge), Gevşeme(Relaxation)
 • Meditasyon Tekniği, Inner-Guide (İç rehber) Çalışması
 • Shiatsu Masaj Tekniği
 • Otojenik Eğitim TekniğI ve Biodotlar2.Modül: 3-4 Haziran 2023


 • Birinci egzersiz- Solunum Tekniğinin Senaryosu
 • İkinci egzersiz – Beden İmajı
 • Üçüncü egzersiz- Akım (Pulsation) Tekniği – Odaklanma Egzersizi
 • Enerji egzersizi- Rüzgâr
 • Duygularla çalışmada temel kavramlar.
 • Şiatsu Masajı II
 • Teorik Dersi - Radix Eğitimi
 • Stres azaltma egzersizleri- U-O-A-E-İ Tonning Egzersizleri
 • Birinci Oturum- Duyguları ifade etme
 • İkinci Oturum- Beden Tarama (body scanning)
 • Üçüncü Oturum- Teorik ders- BP’nin protokolü (Protocol Assessment in BodPsychotherapy)
 • Dördüncü Oturum- Bireysel Çalışma
 • Beşinci Oturum- Şiatsu Masajı


3.Modül: 16-17 Eylül 2023


Birinci oturum- bir önceki eğitimin geri bildirimi,

 • Beden FarkındalığI Çalışması- İleriye doğru gitme – geri gelme egzersizi (Going up-Coming back)
 • İkinci Oturum- Karakterlerin; psikolojik, fiziksel ve şematik anlamı
 • İkinci egzersiz – Bedenin İmajı
 • Üçüncü Oturum – Alexandar Lowen ve Karakter Analizi, karakterlerin psikolojik ve fiziksel özelikleri
 • Dördüncü Oturum - MeditasyonTekniği, Pozisyonlar ve Uygulamalar, çakralarla nefes alma, vaka denemesi
 • Beşinci Oturum – Stenley Keleman ve Duygusal Anatomi, Olumsuz Duygularla Çalışma, psikolojik ve fiziksel özelikler, güçlü olumsuz duyguların karakter yapılarıyla ilişkisi
 • Pratik uygulamalar. Duygusal Anatomi ve Karakter Yapısı. Noktasal masaj teknigi


4.Modül: 21-22 Ekim 2023


Birinci Oturum- Zihin-Beden Psikoterapisi. Tanımı ve Kapsamı. James S. Gordon ve CMBM-film

 • İkinci Oturum- Zihin-Beden Psikoterapisindeki temel konular (insanın anatomisi, SSS-n, hormonal sistemi ve SSS fizyolojisi)
 • İkinci egzersiz - Beden İmajı- Yoga Nidra
 • Üçüncü Oturum– Duyguları mobilize etme ve değiştirme (transforming), stress ve travma
 • Üçüncü egzersiz– Ebeveynlerin bedenlerine odaklanma
 • Dördüncü Oturum- Zihin – Beden Psikoterapisinde metod ve teknikler
 • Dördüncü egzersiz– meditasyonvegevşemeteknikleri, Genogram
 • Beşinci Oturum- Beden Psikoterapisinde Dokunma teknikleri. Aktarım ve Karşı aktarım
 • Masaj tekniği– Point Position. Teori ve Uygulama.


Beden Psikoterapisi 1. Düzey Eğitimi'ni tamamlayan katılımcılarımız "İleri Düzey Beden Psikoterapisi Eğitimi"ne katılma hakkı kazanırlar.

Katılan kişilere her modülerde 20 saatlik Kosova Beden Psikoterapisi Derneği ve Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü onaylı “katılım sertifikası” verilmektedir. 120 saatlik temel eğitimi tamamlayan katılımcılara Birey Aile Çocuk Enstitüsü ve Kosova Beden Psikoterapisi Derneği onaylı Beden Psikoterapisi Temel Danışmanı (Basic Consultant) Sertifikası verilecektir. Bu sertifika Avrupa Beden Psikoterapisi derneği tarafından kabul edilir. Bu eğitimi bitiren kursiyerler İleri düzey Beden Psikoterapisi Eğitim programına katılım hakkı kazanırlar.

KİMLER KATILABİLİR?

Ruh sağlığı alanında profesyonel hizmet sunan psikolog, psikolojik danışman, aile hekimi, pratisyen hekim, sosyal hizmet uzmanı, uzman psikiyatri hemşire ve söz konusu alanlarda eğitimlerine devam eden lisans ve lisansüstü üniversite öğrencileri eğitime katılabilirler.

4 modül 10 bireysel seans toplam 90 saatlik olarak düzenlenmiştir.

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Erken Ödeme: Eğitim programı için erken ödeme indirimli olarak 850 Euro + KDV olarak belirlenmiştir. Ön kayıt ücretini (300 Euro) yatırmış olan katılımcı, kayıt sürecini tamamlamak için program ücretinin kalanını (550 Euro) 30 Mart 2023 tarihine kadar öder.
Taksitli Ödeme: Taksitli ödeme imkanında ise katılımcı 900.-Euro modül ücretini (180 Euro ön kayıt ödemesi sonrasında 4 eşit taksitle) tamamlar.

Eğitim Kayıt Formu

Beden Psikoterapisi Eğitimi
İnternet sitemizdeki "Aydınlatma Metnini" ve "Gizlilik Politikasını" okudum ve anladım. Bu çerçevede;