Beden Psikoterapisi 1. Düzey Eğitim Organizasyonu

EĞİTİM DETAYLARI

Kontenjan : 10 / 25

Ön Kayıt Sonrası Belirlenecek

09.00 - 18.00

4 Modül / 90 Saat

BAÇTE Organizasyonu

900 €

Eğitmenlerimiz :

Enver ÇESKO / Uzman Psikolog & Psikoterapist

BEDEN PSİKOTERAPİSİ NEDİR?

Beden Psikoterapisi Wilhelm Reich’ın psikanalitik çalışmalarından ortaya çıkan bir zihin-beden teorisi olarak da adlandırılabilir. Bunun yanında psikanalizin yalnız Freud’un teorileriyle sınırlı kalmaması gibi Beden Psikoterapisi’nde de zaman içerisinde Reich’ın teorilerinin yanısıra birçok farklı modalite ortaya çıkmıştır: Biyoenerjetik, Radiks (Kök Enerji), Zihin-Beden Tıbbı (Mind-Body Medicine), Çekirdek Enerji, Biyosentez, Biyoenerjetik, BedenYazgıları (Body Scripts) bunlardan bazılarıdır. Beden Psikoterapisi bedende somut bir hal almış tüm zihin ve psişe mesajlarını açıklamaya yönelik olan disiplinlerarası bir yaklaşımdır. Psikodinamik, insancıl ve bilişsel yaklaşımları bütünleştirerek çalışan Beden Psikoterapistleri zihni, bedeni ve ruhu bir bütün olarak ele alırlar. Beden Psikoterapisinde kullanılan teknikler oldukça çeşitlidir: Duygusal deşarj uygulamaları, şarj egzersizleri, gevşeme teknikleri, meditasyon, yoga, sıkışan duyguları çözmek için kullanılan lokal masaj teknikleri, sanat terapisi uygulamaları vb.

BEDEN TERAPİSİ NASIL VE NEREDE KULLANILIR?

Beden Psikoterapisine göre rahatsızlık yaşayan kişiler çoğunlukla kendi bedenlerini ihmal ederler ve duygularını bastırırlar. Bunun sonucunda duygusal tıkanıklık yaşarlar. Her tıkanıklık bedende bir öfke yaratır ve bu da hastalığa yol açar. Bu durumda insan bedenini de hastalanmış hissedebilir. Beden Psikoterapisti danışanın bu bastırılmış duygularını gevşetmesinde ve bunları beden diliyle ifade etmesinde ona yardımcı olur ve duygusal tıkanıkları gidermeye çalışır. Daha çok kaygı, korku, öfke ve üzüntü gibi bloke olmuş duygular üzerine odaklanılmaktadır. Beden Psikoterapisi yaygın olarak kullanılan bir psikoterapi yöntemidir. Özellikle, kaygı bozukluklarında, travma sonrası stres bozukluklarında (PTSD), yoğun strese maruz kalan kişilerde, nevrotik yapıya sahip kişilerde, obsesif kompülsif bozuklukta (OCD), depresyonda, cinsel işlev bozuklukları ve psikosomatik bozukluklarda oldukça iyi sonuçlar veren etkili bir yöntemdir. Bununla birlikte Beden Psikoterapisi, psikolojik denge bozukluklarında, borderline bozukluklarda, psikotik hastalarda belirli özel tekniklerin uygulanmasıyla birlikte iyi sonuçlar vermektedir.  

MODÜLLERİN İÇERİKLERİ VE TARİHLERİ

1.Modül:

 • Beden Psikoterapinin Tanıtımı
 • Birinci egzersiz - “SolunumTekniği
 • Beden Algısı-7 Segmentle Çalışım Teknikleri
 • Beden Psikoterapinin Modaliteleri: Radix Eğıitimi,
 • Mind-Body Medicine Eğitimi, Duygularla çalışma
 • Uygulama Çalışması: İkinci egzersiz- Merkezi
 • Tekniği-Sesli Egzersizler-Korkularla Çalışma Tekniği
 • Uygulama Çalışması: Üçüncü egzersiz - Gevşeme Egzersizi-Güneşi selamlama-Beden Masajı
 • Uygulama Çalışması: Dördüncü egzersiz – Stresi Deşarj Etmeme Yönelik Çeşitli Pozisyonlarda Egzersizler
 • Yapisal RadixEğitimi-UygulamalıDers
 • 5 aşamalı çalışma: Hazırlanma(Warm up), Enerji akışı(Pulsation), Geçiş (Transition), Boşalma(Dis carge), Gevşeme(Relaxation)
 • Meditasyon Tekniği, Inner-Guide (İç rehber) Çalışması
 • Shiatsu Masaj Tekniği
 • Otojenik Eğitim TekniğI ve Biodotlar


2.Modül:


 • Birinci egzersiz- Solunum Tekniğinin Senaryosu
 • İkinci egzersiz – Beden İmajı
 • Üçüncü egzersiz- Akım (Pulsation) Tekniği – Odaklanma Egzersizi
 • Enerji egzersizi- Rüzgâr
 • Duygularla çalışmada temel kavramlar.
 • Şiatsu Masajı II
 • Teorik Dersi - Radix Eğitimi
 • Stres azaltma egzersizleri- U-O-A-E-İ Tonning Egzersizleri
 • Birinci Oturum- Duyguları ifade etme
 • İkinci Oturum- Beden Tarama (body scanning)
 • Üçüncü Oturum- Teorik ders- BP’nin protokolü (Protocol Assessment in BodPsychotherapy)
 • Dördüncü Oturum- Bireysel Çalışma
 • Beşinci Oturum- Şiatsu Masajı


3.Modül:


Birinci oturum- bir önceki eğitimin geri bildirimi,

 • Beden FarkındalığI Çalışması- İleriye doğru gitme – geri gelme egzersizi (Going up-Coming back)
 • İkinci Oturum- Karakterlerin; psikolojik, fiziksel ve şematik anlamı
 • İkinci egzersiz – Bedenin İmajı
 • Üçüncü Oturum – Alexandar Lowen ve Karakter Analizi, karakterlerin psikolojik ve fiziksel özelikleri
 • Dördüncü Oturum - MeditasyonTekniği, Pozisyonlar ve Uygulamalar, çakralarla nefes alma, vaka denemesi
 • Beşinci Oturum – Stenley Keleman ve Duygusal Anatomi, Olumsuz Duygularla Çalışma, psikolojik ve fiziksel özelikler, güçlü olumsuz duyguların karakter yapılarıyla ilişkisi
 • Pratik uygulamalar. Duygusal Anatomi ve Karakter Yapısı. Noktasal masaj teknigi


4.Modül:


Birinci Oturum- Zihin-Beden Psikoterapisi. Tanımı ve Kapsamı. James S. Gordon ve CMBM-film

 • İkinci Oturum- Zihin-Beden Psikoterapisindeki temel konular (insanın anatomisi, SSS-n, hormonal sistemi ve SSS fizyolojisi)
 • İkinci egzersiz - Beden İmajı- Yoga Nidra
 • Üçüncü Oturum– Duyguları mobilize etme ve değiştirme (transforming), stress ve travma
 • Üçüncü egzersiz– Ebeveynlerin bedenlerine odaklanma
 • Dördüncü Oturum- Zihin – Beden Psikoterapisinde metod ve teknikler
 • Dördüncü egzersiz– meditasyonvegevşemeteknikleri, Genogram
 • Beşinci Oturum- Beden Psikoterapisinde Dokunma teknikleri. Aktarım ve Karşı aktarım
 • Masaj tekniği– Point Position. Teori ve Uygulama.

Beden Psikoterapisi 1. Düzey Eğitimi'ni tamamlayan katılımcılarımız "İleri Düzey Beden Psikoterapisi Eğitimi"ne katılma hakkı kazanırlar.

Katılan kişilere her modülerde 20 saatlik Kosova Beden Psikoterapisi Derneği onaylı “katılım sertifikası” verilmektedir. 120 saatlik temel eğitimi tamamlayan katılımcılara Birey Aile Çocuk Enstitüsü Organizasyonu ile ve Kosova Beden Psikoterapisi Derneği onaylı Beden Psikoterapisi Temel Danışmanı (Basic Consultant) Sertifikası verilecektir. Bu sertifika Avrupa Beden Psikoterapisi derneği tarafından kabul edilir. Bu eğitimi bitiren kursiyerler İleri düzey Beden Psikoterapisi Eğitim programına katılım hakkı kazanırlar.

KİMLER KATILABİLİR?

Ruh sağlığı alanında profesyonel hizmet sunan psikolog, psikolojik danışman, aile hekimi, pratisyen hekim, sosyal hizmet uzmanı, uzman psikiyatri hemşire ve söz konusu alanlarda eğitimlerine devam eden lisans ve lisansüstü üniversite öğrencileri eğitime katılabilirler.

Eğitim programı ücreti 900 Euro'dur. Kayıtlar tamamlandığında tarih belirlenecektir. Ön kayıt için 50 Euro yatırılması gerekmektedir.

Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü Ltd. Şti. tarafından organizasyonu yapılmaktadır.

Eğitim Kayıt Formu

Beden Psikoterapisi Eğitimi
İnternet sitemizdeki "Aydınlatma Metnini" ve "Gizlilik Politikasını" okudum ve anladım. Bu çerçevede;

Beden Psikoterapisi İle İlgili En Çok Sorulan Sorular

Psikoterapi eğitimi nedir?

Psikoterapi eğitimi, kişilerin duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunlarına çözümünde uygulanan tekniklerinin öğretilmesi amacıyla psikiyatrist, bu alanda çalışan doktor, psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı olan profesyonellere verilen eğitimleri kapsar.

Psikoterapi eğitimleri, birçok terapi yöntemi hakkında teorik bilgi ve uygulamalı deneyim içerir. Bu terapi yöntemleri arasında psikanalitik terapi, entegratif terapi, davranışçı ve bilişsel terapi, humanistik ve varoluşçu terapiler (Virginia Satir Yaklaşımı ,Logo terapi), beden psikoterapisi, duygu odaklı terapi, pozitif Psikoterapi sanat terapisi olmak üzere birçok yaklaşımı içinde barındırır.
Yaşanan sorun özelliği sebebiyle bireysel terapi, çift terapisi, aile terapisi, çocuklar için oyun terapisi, cinsel terapi olmak üzere çeşitlere ayrılır. Terapi eğitimleri, farklı terapi yöntemlerini bilmek daha geniş bakabilme ve danışanın sorununu çözme sırasında yapılan eşlikte daha fazla beceri ve esneklik sağlar.

Bu psikoloji eğitimi kapsamında kabul edilen psikoterapi eğitimleri profesyonellerinin danışanları ile çalışırken kullandıkları bir dizi teknik, strateji ve beceriyi öğretir. Bu eğitimleri bir neyi klinik olarak çalışma becerisi oluşturacak psikoloji kursları olarak görebiliriz. Uzun süreli ve kısa süreli bu eğitimlerin amacı klinisyene danışanlarıyla daha iyi bağlantı kurmasına, sorunlarına daha iyi anlayabilmesini ve daha iyi terapi sonuçları elde etmesine yardımcı olur.

Psikoterapi eğitimi, özellikle psikoloji, psikiyatri, sosyal hizmetler, psikoldanışmanlık, terapi veya koçluk gibi mesleklerde çalışmak isteyen kişiler için faydalıdır. Ayrıca, kişisel gelişim için de faydalı olabilir.

Pozitif psikoterapi eğitimi nedir?

Humanistik ve entegratif yaklaşım içerisinde sayılan Pozitif psikoterapi ve pozitif psikoloji eğitimleri bir çok ortak noktaları olan yaklaşım eğitimleridir. İnsanların duygusal, zihinsel ve davranışsal sağlıklarını geliştirmek için pozitif psikoterapi prensiplerini ve uygulamalarını kullanarak yapılan bir eğitimdir. Özellikle Pozitif Psikoterapi insanların sorunlarının yanında onların yetenekleri ve güçlü yanlarını kavramlaştıran; çatışma çözümü odaklı, psikodinamik, varoluşçu-hümanist, davranışçı ve transkültürel terapilerden etkilenen bütüncül bir yaklaşımdır. Pozitif psikoterapi, insanların güçlü yanlarına odaklanır ve daha fazla mutluluk, yaşam tatmini ve refah için kaynakları artırmasını sağlar.

Pozitif psikoterapi, birçok farklı terapi yöntemi ile birlikte kullanılabilir. Pozitif psikoterapi içeriğinde bahsetmek uygun olacaktır. Pozitif Psikoterapi tüm insanların doğumlarıyla sevme , bilme olmak üzere iki temel kapasiteye sahip oldukları ve Özleri itibariyle iyi oldukları kabul edilir. Her sorun içerisinde bir çözümü barındırır ve Pozitif bir biçimde yorumlanması anlayışını doğurur. Örneğin; depresyon, çatışmalara derin duygularla tepki verebilme yeteneği olarak değerlendirilir. İnsan Beden\sağlık,İş\başarı, Bağlantılar/İlişkiler ve Gelecek\fantezi olarak adlandırılan üzere dengede olması dört yaşam alanından oluşur.

İçsel çatışmaları sonuncunda danışanın problemleri ortaya çıkar. Bu çatışmaları yatıştırmak için kaçışlar başlar. Bazı bireyler bedensel belirtiler geliştirerek tepki verir. Bazıları aşırı çalışmaya , bazıları ilişkiler kuma ya da bozmada, bazıları da maneviyat ve fantezilere kaçabilir.Pozitif Psikoterapi bu kaçışları fark ettirip çözüm kişinin kendinde olduğunu fark ettirir.Danışanın dirençlerini aşmak için öykü, atasözleri, hikayeler içeren metoforlar kullanılır.

Terapistin dnışanın kültürel farklılıklarını bilmesi yaklaşımda fayda sağlar.Öyküler, anektodlar ve diğer kültürlerden örnekler kullanılarak hasta kendi iyileşme sürecinde daha aktif bir rol oynamaya teşvik edilir. Yapılandırılmış beş aşamalı terapi yaklaşımı danışanın semptomlarından çatışmanın çözümü sağlar. Kendi kendine yardım yoluyla kendisi, ailesi ve çevresi için bir terapist haline gelmeye cesaretlendirilir. Kültürü ve kültürler arası iletişimi önemser.

Pozitif psikoterapi eğitiminde danışanlara kişilerin iş, ilişkiler ve kişisel yaşamlarında daha başarılı olmaların önünün naıl oluşturulduğunun yetenekleri verilir. Ayrıca eğitimde bir taraftan profesyoneller bazı teknik becerileri öğrenirken bir taraftan da eğitim psikolojisi kapsamında kendilerini tanıma fark etme fırsatı da yakalarlar. Ayrıca, psikoterapi profesyonellerinin danışanlarının duygusal, zihinsel ve davranışsal sağlıklarını iyileştirmelerine katkı sağlar.

Beden psikoterapi eğitim fiyatları ne kadar?

Beden psikoterapi eğitim fiyatları, eğitimin süresine, verildiği kuruma ve bulunduğunuz coğrafi bölgeye göre değişebilir. Ayrıca, eğitimlerin uluslararası bir hoca ile yapılması, yüzyüze eğitim olması sebebiyle oluşan maliyetler beden psikoterapi eğitim ücretleri fiyatlarını belirliyor. BAÇTE Beden Psikoterapisi Eğitim fiyatları için whatsapp ikonuna tıklamanız yeterlidir.

Genellikle, beden psikoterapi kursu diye ifade edilen eğitim içeriğine baktığımızda zihin duygu ve beden arasında olması gereken ilişki üzerinden beden ki çalışmalarla oluşmuş olan kopukluğu kursiyere çalışma öğretilir.Bu eğitim, kişinin duygu ve düşüncelerinin beden üzerindeki etkisini anlamasına ve bedenle bağlantısını kurmasına yardımcı olur. Bedene oturan yoğun korku kaygı öfke ve utanca çalışılır. Temel eğitim ve ileri düzey beden psikoterapi eğitimleri olmasına göre süreleri değişiyor. Temel eğitim dört modülden oluşur. Beden ile çalışılan birçok tekniği içeren eğitim programı, yüz yüze seanslara ek olarak ek okuma, grup çalışmaları ve danışmanlık da içerir.

Beden Psikoterapisi Eğitimi ile Somatik Deneyimleme eğitimi arasında farklılık oluşturan ihtiva farklılıkları nelerdir?
– Somatik Deneyimleme Amerika da olan bir güncel yaklaşımdır
– Beden Psikoterapisi Avrupa da olan kulanılan bir yaklaşımdir
– Somatik Deneyimleme genel kabul olarak bir terapi yöntemi görünür
– Beden Psikoterapisi geniş alanda bir psikoterapi yaklaşımıdır.
– Somatik Deneyimleme ön planda travma bedendeki etkileriyle çalışır
– Beden Psikoterapisi travma dışında, farklı bozukluklarla anksiyete,panik, depresyon ,cinsel bozukluklar, psikosomatik gibi bozukluklarla üç boyutla(beden-duygu-zihin) çalışır.
– Benzer teknikler hem Somatik Deneyimleme hem Beden psikoterapisi kullanılırsa da yaklaşımları ve değerlendirilmeleri farklıdır.

Duygu odaklı terapi eğitimi nedir?

Duygu odaklı terapi eğitimi, duygusal farkındalığı artırmaya yönelik bir terapi yöntemidir. DOT, kişinin duygularının anlamını anlamasına ve ifade etmesine yardımcı olur.

Duygu odaklı terapi eğitimi, kişinin duygusal dünyasını keşfetmek ve tanımak için kullanılır. Eğitim, kişinin duygularını ifade etmek ve düşünceleri, hisleri ve davranışları arasındaki bağlantıyı anlamak için çeşitli teknikler kullanır. Özellikle depresyon, kaygı, bağımlılık, ilişki sorunları ve benlik saygısı ile ilgili sorunları olan kişilere yardımcı olabilir.

Duygu odaklı terapi eğitimi, kişinin kendi duygusal dünyasını keşfetmesine yardımcı olmak için pratik egzersizler, gözlem ve farkındalık teknikleri içerir. Eğitim, kişinin duygularını tanımlamasını, ifade etmesini ve yönetmesini sağlar. Duygu odaklı terapi eğitimi, kişinin duygularının zihinsel ve fiziksel sağlık üzerindeki etkilerini de ele alır.

Duygu odaklı terapi eğitimi, birçok terapi yöntemi ile birlikte kullanılabilir. Eğitim, kişilerin duygusal sağlıklarını iyileştirmeye ve daha sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olur. Eğitim, kişinin duygusal dünyasını anlamak ve anlamlandırmak için bir araç olarak hizmet eder.

Somatik deneyimleme eğitimi nedir?

Somatik deneyimleme eğitimi, bedenin deneyimlenmesine dayalı bir terapi yöntemidir.. Somatik deneyimleme, bedenin bellek sistemi ve zihinsel süreçleri arasındaki bağlantıyı keşfetmeye odaklanır.

Eğitim, kişinin bedenin fiziksel hislerini, duygusal durumlarını ve duygusal tepkilerini fark etmesini sağlar. Somatik deneyimleme, kişilerin zihinsel ve duygusal sağlıklarını iyileştirmek için bir araç olarak hizmet eder.

Somatik deneyimleme eğitimi, beden farkındalığı, nefes egzersizleri, meditasyon ve somatik hareketler gibi teknikleri içerir. Eğitim, kişinin duygusal durumunu ve bedeninin fiziksel hislerini fark etmesine yardımcı olur. Somatik deneyimleme, kişinin bedenindeki gerilimi ve stresi azaltmaya yardımcı olur ve kişinin duygusal dünyasına bir perspektif sağlar.

Somatik deneyimleme eğitimi, özellikle travma sonrası stres bozukluğu, kaygı, depresyon ve diğer duygusal sorunları olan kişilere yardımcı olabilir. Eğitim, kişinin bedenini, zihin ve ruh arasındaki bağlantıyı anlamasına yardımcı olur ve kişinin daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesine katkı sağlar.

Beden psikoterapi eğitimi psikoloji sertifika programlarına dahil mi?

Evet beden psikoterapi eğitimimiz sonrasında Kosova Beden Psikoterapisi Derneği ve Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü onaylı “katılım sertifikası” verilmektedir.