Uluslararası Sertifikalı Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi

EĞİTİM DETAYLARI

Kontenjan : 25 / 25

18.11.2022

09.00 - 19.00

8 Ay (5 Modül)

BAÇTE Eğitim Merkezi

1208 TL + KDV

Eğitmenlerimiz :

Deniz Ergün, Ebru Çakıcı

Bu eğitim sonunda talep eden katılımcılar uluslararası geçerliliği olan Dünya Pozitif Psikoterapi Birliği* ve/veya Üniversite** onaylı sertifika da alabilirler.

Pozitif Psikoterapi (PP); insancıl, psikodinamik ve davranışçı terapinin sentezi olup çatışmaların, sorunların pozitif yönlerine ağırlık veren kültürlerarası bir yaklaşımdır. Pozitif Psikoterapi’nin insana bakış açısı pozitiftir ve insanın dört temel kapasite ile gelişmeye müsait olduğuna inanır: fiziksel, zihinsel, sosyal ve manevi. Pozitif Psikoterapide ruhsal bozukluklar yeni ve olumlu bir şekilde yorumlanmaktadır. Pozitif Psikoterapide temel amaç bireyin asıl kapasitelerini geliştirmesine yardımcı olmak ve günlük yaşamında dengeyi sağlamasına yardımcı olmaktır. Pozitif Psikoterapide danışan belirli bir terapi sürecinden geçtikten sonra, sonlandırmadan önce, hem kendisi hem de ailesi ve çevresi için kendi kendine yardım süreçlerini kullanmak konusunda cesaretlendirilir. Bu noktada kişi, danışan rolünü bırakır ve kendi kendine yardım için kullanabileceği olanakların farkına varır.

Eğitim programının teorik kısmında Pozitif Psikoterapinin insana bakışı, sadece semptomlara değil kişinin sahip olduğu gerçek yetenekler ve baş etme gücünü ele alışı, denge modeli ve strese dört farklı reaksiyon tipi, mevcut çatışmanın ardındaki eski yaşam deneyimlerine dayanan temel çatışmanın değerlendirilmesi, psikopatolojinin kavramsallaştırılması, bir terapi seansının ve terapi sürecinin planlanması ve bazı teknikler verilmektedir.

Kendini tanıma psikoterapi eğitimlerinin vazgeçilmez kısmıdır. Terapist kendisini hem psişik yapının işleyişi, reaksiyonlarını anlamada detaylı inceleyebileceği bir örnek olarak kullanır, hem de terapi sırasında hastayla olan etkileşiminde hastayı daha iyi kavramasını sağlayacak bir araç olarak. Bu eğitim programında da kendini tanımaya dönük egzersizler hem terapist adaylarına bu anlamda katkı koymakta hem de verilen teorik bilginin uygulama yoluyla daha iyi kavranmasına imkan vermektedir.

Her modül de teorik bilginin yanı sıra katılımcılara pratikte hemen uygulamaya başlayabilecekleri teknik ve araçlar verilmektedir. Bu teknik ve araçları katılımcıların eğitim sırasında rol-oyunu ile hasta-terapist rollerinde birbirleri üzerinde deneme şansı olmaktadır, modül aralarında ise teknik ve araçları hastalarına ya da çevrelerindekilere uygulamaları ve bir sonraki modülde zorlandıkları noktalarla ilgili süpervizyon almaları sağlanmaktadır. Her modül de ayrıca kendini tanımaya dönük egzersizler yapılmaktadır. Eğitimi veren eğitmen hocalar Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği tarafından uluslararası düzeyde eğitim verme konusunda yetkilendirilmiştir. 

İÇERİK

 • Pozitif Psikoterapi: tanım, tarihçe, organizasyon, etkililik, eğitim modeli.
 • Pozitif Psikoterapinin üç ilkesi.
 • İnsanın pozitif imajı. Gelişim potansiyeli olarak temel yetenekler.
 • “Positum”: bozuklukların ve hastalıkların “bir çatışmada tepki verme kapasitesi” olarak olumlu işlevi.
 • Kültürlerarası yaklaşım. Çok kültürlü bir dünyada yaşamanın zorlukları ve faydaları.
 • PPT'de danışmanlık yaklaşımları (giriş): Denge modeli, Temel ve Gerçek yetenekler, psikolojik danışmave kendi kendine yardımın beş aşaması, mizah, özdeyişler ve hikayelerin kullanımı.
 • Denge modeli: yaşamın dört alanı, motivasyonlar – temel insan ihtiyaçları, planlar, günlük uygulamalar.
 • Danışmanlıkta dört pozitif yaklaşım alanı.
 • Güncel çatışma ve gerçek kapasiteler.
 • Anahtar çatışma.
 • Mikro ve makro travmalar.
 • ·Uygulamada PPT'yi başlatmak

KIMLER KATILABILIR?

Doktor, Psikiyatri Uzmanlari ve Asistanlar ve Psikoloji, PDR, bu bölümlerde 4.sinif ögrencileri ve mezunlari, yüksek lisans veya doktora yapanlar egitimlerimize kabul edilmektedir.

SÜREÇ NASIL YAPILANDIRILIYOR?

Süreç teori, kendini tanima, okuma-ödev, grup intervizyonu gibi asamalardan meydana gelmektedir. 100 saat teori + 30 saat kendini tanima + 40 saat okuma-ödev + 30 saat grup intervizyon seklinde gerçeklesmektedir.

Sabah saat 09:00 aksam 19:00 saatleri araliginda program ilerlemektedir.

Program tarihleri daha önceden belirlenmistir.

Temel egitim toplam 130 akademik saat 3+3+3+2+2 günlük 5 modül seklindedir.

 • Modül 1: 1-2-3 EKIM 2021
 • Modül 2: 3-4-5 ARALIK 2021 
 • Modül 3: 4-5-6 SUBAT 2022
 • Modül 4: 2-3 NISAN 2022    
 • Modül 5: 4-5 HAZIRAN 2022

KATILIMCILARDAN NE BEKLENIYOR?

Bu süreç kisinin hem meslek hayatina hem de kisisel sürecine katki saglamaktadir. Katilimci grubun üyesi olarak Kisisel sürecine de katki sagladigi bir bütünü olusturmaktadir. Bu bütünlügü kurum olarak çok önemsemekteyiz. Katilimcilardan egitim sürecini aksatmadan, egitim saatlerine gereken hassasiyet ve özeni göstermeleri beklenmektedir. Egitimle beraber yogun bir sekilde devam eden okuma sürecinde de gereken sorumlulugun hassasiyetle yerine getirilmesi istenmektedir. Katilimcinin bu süreci gerekli kosullari saglayarak tamamlayabilecegine öncelikle kendisinin inanmasi gerekmektedir. Kendine açik ve kendine bakmaya istekli olmasi önemlidir.

HER AY KI ÇALISMAYA KATILMAK NEDEN ÖNEMLIDIR?

Bu süreç, bir bütünü olusturdugu için katilim saglanamayan her oturumda gerek katilimcilarin birbiri ile gerekse egitimin bütünlügü açisindan eksiklik olusmaktadir. Her oturum birbiri ile ilintilenir. Bu durum hem egitimci hem de katilimcilar açisindan çok önemsenmektedir.

MODÜLLERDE ELE ALINAN TEMEL TEORI BASLIKLARI

Modül 1: PPT'nin Tanitimi

 • Pozitif Psikoterapi: Tanimi, Tarihçesi, Egitim Modeli
 • Pozitif Psikoterapinin 3 Temel Ilkesi
 • Insanin Pozitif Kavramsallastirmasi: "Positium" Kavrami
 • Transkültürel Yaklasim: Çok Kültürlü Bir Dünyada Yasamanin Zorluklari ve Yararlari
 • Denge Modeli
 • Hikaye, Atasözü ve Fikralarin Terapide Kullanimi
 • Gerçek Çatisma: Çatismaya Tepki Verebilme Yetenegi
 • Anahtar Çatisma: Nezaket ve Dürüstlük Dengesi
 • Etkilesim Basamaklari
 • Terapinin 5 Asamasi ve Kendi Kendine Yardim

Modül 2: Pozitif Psikoterapi'de Çatisma Çözme Yetenkler

 • Önceki Modülün Kisaca Gözden Geçirilmesi
 • Kisaca Yasantimizda PPT'nin Kullanimin Yansimalari
 • Denge Modeli
 • Gelisim Potansiyelleri Olarak Temel Yetenekler: Farklilasma Analiz Envanteri (FAE)
 • Mikrotravma Kavrami ve Çatismanin Içerigi
 • Temel Çatisma-Gerçek Çatisma-Anahtar Çatisma
 • Yetenekler
 • Grup Çalismasi Içinde Deneyimleme, Süpervizyon ve Vaka Çalismasi

Modül 3: Etkilesim Basamaklari: Terapist-Danisan Iliskisi

 • Önceki Modülün Kisaca Gözden Geçirilmesi
 • Kisisel Yasantimizda PPT'nin Kullaniminin Yansimalari
 • Etkilesimin 3 Basamagi
 • Pozitif Psikoterapist-Danisan Iliskisi
 • Terapide 5 Asama: Gözlem, Envanter Alma, Cesaretlendirme, Sözellestirme ve Hedeflerin Genisletilmesi
 • Grup Çalismasi Içinde Deneyimleme, Süpervizyon ve Vaka Çalismasi

Modül 4: Hikayeler ve Metaforlarin Pozitif Psikoterapi'de Kullanimi

 • Önceki Modülün Kisaca Gözden Geçirilmesi
 • Kisisel Yasantimizda PPT'nin Kullaniminin Yansimalari
 • Pozitif Psikoterapide Çatisma Çözmede Metaforlarin, Hikayelerin, Atasözlerin ve Fikralarin Kullanimi
 • Grup Çalismasi Içinde Deneyimleme, Süpervizyon ve Vaka Çalismasi 

Modül 5: Pozitif Aile Terapisi

 • Kisisel ve Profesyonel Yasantimizda PPT'nin Kullaniminin Yansimalari
 • Aile Danismanligi Süreci
 • Pozitif Aile Terapisi'nin Tanitimi: PAT Nedir? PAT'in Temel Özellikleri
 • Denge Modeli ve Model Boyutlari
 • 5 Evreli Terapi Süreci
 • Grup Çalismasi Içinde Deneyimleme, Süpervizyon ve Vaka Çalismasi
 • Temel varsayımları ve PPT'de insanın imajı.
 • PPT tarafından sunulan açıklama modelleri, yaklaşımlar ve teknikler.
 • Güncel Çatışma, Temel Çatışma, Denge Modeli ve dört tepki alanı.
 • Kendinin farkına varmak için:
 • Kültürlerarası durum; güncel ve temel çatışmalar; dört tepki alanında alışılmış tepkiler, (kaçışlar ve ödünler).
 • Geliştirmek:
 • Pozitif danışman olarak profesyonel kimliğini geliştirmek.
 • Ustalaşmak:
 • Kendini ve başkalarını gözlemleme becerisi (Güncel Çatışma, Temel Çatışma, 4 tepki alanı; yaşam motivasyonlarının dengesi ve zaman)

PROGRAMIN SONUNDA BELGE VERİLİYOR MU?

Uluslararası geçerliliği olan Dünya Pozitif Psikoterapi Birliği onaylı belgeye almaya hak kazanılacaktır.

Not: Bu belgeyi 200 saat eğitmenlerle çalışma, ödev teslimi ve intervizyon çalışmasını tamamlayan öğrenciler temel eğitim sertifikasını ek ücret ödeyerek Dünya Pozitif Psikoterapi Birliğinden (www.positum.org) alabileceklerdir.

ÖDEME NASIL YAPILIYOR?

Program 6 taksit şeklinde ücretlendirilmiş olup her bir taksit 1208 TL + KDV şeklindedir.

EĞİTİM PROGRAMINA KAYDIN TAMAMLANMASI İÇİN NE GEREKLİ?

 • Kısa CV,
 • Vesikalık bir resim,
 • Kayıt formunun doldurularak imzalanması,
 • İlk çalışma ücretinin tamamının ödenmesi
 • Mezuniyet Belgesi

KAYDIN TAMAMLANMAMASI DURUMUNDA NE OLUR?

Ön görüşme yapılmış ve programa kabul edilmiş olan kişinin kaydı, CV, vesikalık resim, kayıt formunun doldurularak imzalanması ve ilk çalışmanın ücretinin ödenmesi ile tamamlanmış sayılacaktır. Kaydın tamamlanmaması durumunda, sıradaki ön görüşmelerde programa kabul edilip kaydını tamamlayanlara yer verilecektir.

Ön görüşmeler kota dolana kadar devam edecektir. Başvurular, başvuru sırasına göre değerlendirilecektir. 

Eğitim Kayıt Formu

Tüm Eğitim Kayıtları