Virginia Satir Aileyi Yeniden Yapılandırma Eğitim Organizasyonu

EĞİTİM DETAYLARI

Kontenjan : 5 / 25

28-29 Mayıs 2023

09.00 - 19.00

2 Gün / 16 Saat

BAÇTE Eğitim Merkezi

Bizi Arayın

Eğitmenlerimiz :

Patricia Bragg

VİRGİNİA SATİR YAKLAŞIMINA GÖRE AİLEYİ YENİDEN YAPILANDIRMA NEDİR?

Aileyi yeniden yapılandırma çalışması; kişinin kendi geçmiş köklerinde yaşanmışlıkların etkisini yeniden düzenlemesini ve farklı bir bakış açısı ile yaklaşmasına fırsat sağlar. Ve böylece geçmişin yükleriyle yürüdüğü yaşam yolunu fark eder,işte bu farkındalık ile dönüşüm başlar. Danışan kendi geçmişine, geçmişte aile içerisinde yaşananlara sanki bir yolculuk yapılmış gibi olur. Danışanın çocukluğunda geçmişten kendisini etkileyen anıya odaklanarak derin deneyimleme yaşamanın fırsatını oluşturur. Derin deneyimlemenin etkisiyle normal koşullarda ulaşılmayacak bilinçdışı bilgilere ulaşılır. Kişinin bireysel bir sorunuymuş gibi görünen sorunun aslında köklerinden ve hatta kuşaklar arası bir aktarım olduğu fark eder.

AİLEYİ YENİDEN YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Kişinin üç kuşak aile haritası çıkarılır. Aile haritası üzerinden kendini ve aile menşeini üzerine daha çok düşündüğü ve anlamaya çalışır. Danışan terapist rehberliğinde grup arkadaşlarının aile menşeindeki aile üyelerini temsil etmeleri için seçim yapması istenir. Danışanın kendi geçmişine geçmişteki aile içerisinde yaşananlara bir yolculuk yapılır. Virginia Satir içsel deneyimi biliş düzeyine çıkarmak için şekil vermeyi kullanır. Normal koşullarda ulaşılamayacak bilinç dışı bilgilere ulaşılır.  Danışan; aile üyelerinin beklentilerini, özlemlerini, kendisinde olan ve aileden aldığı kaynaklarını, aile rollerini, aile kurallarını, baskınlık- boyun eğme , güç-kontrol yapılarını, dahil olma-hariç bırakılma mekanizmalarını vs. bir çok aile içi mevcut durumu ve kendisine etkilerini deneyimleyerek fark etmiş olur.

KİMLER KATILABİLİR?

  • Alanda ki; Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Sosyal Hizmet Uzmanları
  • Bir terapi ekolünün terapisti olma
  • Aktif seans görme
  • Kendini tanıma sürecinden en az 30 saat geçmiş olmak

Eğitim sonrası, Yukon Satir Ensitütüsü ve Birey, Aile,Çocuk Terapileri Enstitüsü’nün verdiği katılım sertifikası verilecektir.

Bu eğitim Virginia Satir yaklaşımıyla Birey, Çift ve Ailelerde 5 günlük terapi eğitiminin 2 günlük kredisini oluşturmaktadır.

Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü Ltd. Şti. tarafından organizasyonu yapılmaktadır.

Eğitim Kayıt Formu

Eğitim Talep Formu