Evliliği Boşanmaya Götüren Sebepler

Evliliği Boşanmaya Götüren Sebepler

Evlilik Nedir? Evlilik, iki kişinin resmi olarak bir araya gelerek yasal, sosyal ve duygusal bir birliktelik oluşturduğu bir ilişki türüdür. Evlilik, çiftlerin karşılıklı sevgi, sadakat, bağlılık ve ortak hedeflere sahip olma gibi değerleri paylaştığı bir birliktelik...
Psikolojik Şok Nedir?

Psikolojik Şok Nedir?

Psikolojik şok ani ve beklenmedik bir şekilde ortayan çıkan tehlike hissedilen güven duygusunun tamamen kayıp edilen travmatik olay karşısında vücudun gösterdiği fiziksel tepkidir. Kazalarda, deprem ve sel gibi doğal afetlerde, fiziksel şiddet, saldırı, ölüm . vs....
EMDR Nedir?

EMDR Nedir?

EMDR, İngilizce “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” kelimelerin kısaltılmış haliyle ifade edilmektedir. Türkçeye “Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden işleme” olarak çevrilmiştir. İnsan dünyaya geldikten sonra birçok yaşam...
Aile ve Evlilik Terapisi

Aile ve Evlilik Terapisi

Aile; bir toplumda hukuki temele dayalı, evlilik ve akrabalık bağlılığı (anne, baba, çocuklar, büyükanne ve baba ile yakın akrabalar) oluşmuş, aynı ortamda yaşayan en küçük toplumsal kurum olarak tanımlanır. Aile çekirdek olarak anne-baba ve çocuktan oluşur. Aile...
Boşanma Sebepleri

Boşanma Sebepleri

Ekonomik faktörler en önemli boşanma nedenlerinden biridir. Ailede sonradan ortaya çıkan gelirdeki düzensizlikler,  işsizlik, evin ihtiyaçlarının karşılanmaması, ataerkil toplumlarda kadının eşinden daha fazla kazanmasıyla birlikte aile içinde yaşanan çatışmalar...
İkinci Evlilikler ve Karşılaşılan Sorunlar

İkinci Evlilikler ve Karşılaşılan Sorunlar

Boşanma sonrasında yeni hayatlarına uyum sağlamaya ve hayatlarını yeniden düzenleme sürecine girerler. Bu dönemde yeni bir ilişkiye başlamak içinde hazır hale gelinir. Bireyler, eski evliliklerinde yapılan ve yaptıkları hataları değerlendirerek yalnızlıktan kurtulmak,...